Agil Utveckling För tjänsteleverans och produkter

Utbildningen är en utmärkt väg för att snabbt komma in i agil metodik: Från grunderna i det agila tankesättet till att delta i en utmanande simulationsövning. Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som projektledare, chef eller i en specialistroll.
– Ta steget till att applicera utforskande, iterativ och inkrementell utveckling på produkter, tjänster och mjukvara.

 • Kursid A3314
 • Kursavgift Enligt offert
 • Omfattning 1 dag

Efter utbildningen kan du...

 • Skapa bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte inom team
 • Utveckla system, tjänster och produkter utifrån en aktiv dialog med kund
 • Jobba mot "rätt mål" istället för att följa ursprungsplaner dvs. ta ut ny riktning och se till att det ni levererar är det som behövs just nu – inte vad som behövdes för 18 månader sedan
 • Utföra sprintplanering, hantera en product backlog, genomföra pulsmöten, sprint review och sprint retrospective samt prioritera förbättringsåtgärder
 • Börja bygga en "agil handbok" för din roll eller arbetsplats
 • Förklara skillnaden och nyttan/tillämpligheten med de olika metoderna för olika typer av projekt
 • Beskriva alla relevanta roller (team, utvecklare, produktägare, scrum master) inom agil utveckling, för att sätta ihop ett agilt team/scrumteam

Agil Utveckling – Utbildning inom agile för alla roller inom verksamheten

Endagsutbildningen ger dig en bred grund gällande agil metodik och omfattar bland annat SCRUM, krav, kanban, agila principer, cykliskt arbetssätt, erfarenhetsbaserad processkontroll och feedback, roller, estimering och praktiska tips för att komma igång.

Pedagogiken bygger på aktiv dialog och praktisk träning med fördelningen 50% teori och 50% praktik. Målet är att ge dig en kunskapsgrund som du får använda redan samma dag och enkelt kan ta med dig tillbaka in i vardagen oavsett yrkesroll.

En utbildning för dig som

 • Jobbar på affärssidan och behöver nya verktyg för att möta högra krav på att snabbt anpassa sig till förändringar och komma igång med förbättringsarbete
 • Har erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare eller verksamhetsanalytiker men saknar utbildning inom agile
 • Är chef/ledare med ansvar för utvecklare eller produktutveckling
 • Vill skapa samsyn inom arbetsgruppen kring agila arbetssätt och sätta en gemensam målbild

Vad är agilitet?

Agile betyder smidig, lättrörlig. Agila metoder handlar om att underlätta anpassningar och att vara redo för förändring. Alla metoder som lever upp till de fyra agila värderingarna och tolv principerna kan egentligen anses vara agila.

Bakgrunden till agile kommer från en grupp mjukvaruutvecklare som 2001 sammanställde gemensamma nämnare för lyckad utveckling – mycket som en reaktion på komplexa planeringsmetoder och rigida utvecklingsfaser som ofta leder till att kunden får en produkt som är väldigt mycket sämre än vad den kunde ha varit eller i värsta fall är obsolet redan när den levereras.VAd är agilitet vad är agile exempel agila manifestet

Kursinnehåll - Agil Utveckling

 • Agile och historiken
 • Komplexitetsteori
 • Empirisk processkontroll och feedback
 • Det Agila Manifestet
 • Det Agila, cykliska arbetssättet
 • Roller och ansvar
 • Kanban och Visual Management
 • Kravhantering och User Stories
 • Planering, estimering och velocitet
 • Praktiska tips i hur man kommer igång

Snabbare och mer fokuserad leverans från idé till värde för kund

Agil utveckling hjälper organisationen att snabbt komma igång med små förbättringar som skapar förtroende och engagemang hos medarbetarna. Om vi litar på varandra och kommunicerar öppet kan vi välkomna och få till snabba förändringar i fokus och leverans. Detta leder till snabbare och mer träffsäkert värde för kunden, högre fokus och kvalitet. Dessutom bejakas en vilja att experimentera eftersom man anammar att man inte längre tror sig veta vad kunden vill ha på förhand.

Att istället för att gissa oss till vilken väg som kommer att leda fram till målet så tar vi små steg utifrån dialog med kund. Små steg som bygger på respekt för att omvärlden, spelreglerna eller vad kunden behöver kan ändras framöver.

Martin Comstedt

Martin Comstedt

Expert inom agil utveckling och Seniorkonsult Onbird

Workshopupplägg

Utbildningen genomförs utan powerpoint därför får du tillgång till kursmaterialet i digitalt format efteråt.

Vad är en produkt?

Fokus på produkten i agil utveckling handlar om att skapa värde genom snabba cykler av utveckling, upptäckande och leveranser