Agil Projektledning

Kursnummer: A4602 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 3
Kursavgift: Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
Kursinnehåll »

Efter utbildningen Agil projektledning kan du…

 • Skapa förutsättningar för projekt att arbeta i enlighet med agila principer.
 • Genomföra projekt som fokuserar på att leverera värde till kund i varje steg.
 • Hantera de utmaningar som uppstår då olika delar av organisationen behöver samverka utan att tappa fokus på kund, värde och leverans.

Agil Projektledning

Agila metoder i projekt låter oss leverera ett steg i taget och göra snabba förändringar när så krävs. Detta är speciellt effektivt i komplexa projekt, då det finns en hög grad av osäkerhet i omvärlden som kan påverka eller där det förväntade resultatet inte är helt tydligt från början utan mer av en vision vi måste jobba oss mot stegvis. I dessa fall är agila metoder kritiska för att vi ska kunna möta kundbehov och nå resultat utan att kostnaderna rusar iväg.

Även i enklare projekt leder agila metoder till ett effektivt genomförande. Fokus på att allt arbete ska vara värdeskapande och en aktiv samverkan med kund gör att resultatet får en kontinuerlig uppföljning och att vi inte riskerar att tappa varken riktning eller resultatfokus.

Kursen ger dig det som krävs för att starta projekt med ett eller flera agila team:

 • Agila roller
 • Hur du kommunicerar inom och kring projektet
 • Förväntningar, prioriteringar och tidsuppskattning
 • Förändringshantering
 • Hur du får sprintarna att fungera
 • Riskanalys
 • Samverkan med kund

Du ska också kunna förhålla dig till det agila som ett ramverk i de fall du behöver göra anpassningar beroende på mognadsgrad i organisationen, hos kund eller styrprinciper som det inte finns möjlighet att justera.

Målgrupp för Agil Projektledning

Gemensamt för alla deltagare på kursen är självklart att de vill kunna tillämpa ett agila metoder i projekt. Oftast rör det sig om systemutvecklingsprojekt men faktum är att deltagarna på kursen representerar en bredd av branscher och arbetar på många olika håll i sina organisationer. Återkommande utmaningar är dock att behöva hantera traditionell projektstyrning och att mognadsgraden för att arbeta agilt är på olika nivå i olika delar av organisationen.

För att få behållning av kursen behöver du ha erfarenhet av projektarbete.

Kursinnehåll

Värderingar

Det agila manifestet
Ursprung och utgångspunkter
När passar agila projekt?
Exempel på agila projekt i olika branscher

Planera agila projekt

Prioriteringar
Fånga förväntningar
Tidsuppskattning
Planera för kommunikation

Hur man förbereder genomförandet

Rolldefinitioner
Sprint noll
Hantera kravändringar

Genomförande

Att få sprintarna att fungera
Kvalitet på projektresultat
När är man klar?
Erfarenhetsåtervinning
Utvärdera och förbättra
Riskhantering

Leverera

Ständig förbättring
Ta tillvara på kundens förslag
Säkerställa kvalitet

Utvärdera

Metod för att avgöra lämplighet av agila tekniker
Mätetal för framgångsfaktorer

Hur man startar agila projekt

Att starta ett team
Förändringsarbete
Att förbereda för första sprinten
Skala upp projektet

Good practices

Exempel på agila projekt och varför de har lyckats

Övningar

Ett genomgående praktikfall
Flera mindre gruppövningar och scenarion

Simulering

En längre simulering av ett agilt projekt med olika utmaningar

 • Jan Olsen
  Namn: Jan Olsen
  Yrke: SCRUM Master / Projektledare, Volvohandelns Utvecklings AB
  Arbetar med: Idag jobbar jag som SCRUM Master / projektledare för ett systemutvecklingsprojekt. Projektet handlar om att ta fram nästa generations Dealer Management System (DMS) för fordonsbranschen

  Kurs och nytta:
  A4602 - Agil Projektledning

  Kursen gav mig en inblick i det agila arbetssättet. Detta utan att fokusera på någon enstaka metodik utan man fick en bild av ett antal olika metodiker. Detta medförde att jag kan plocka godbitar ur de olika metodikerna och använda i mitt dagliga arbete

 • Henrik Nordborg
  Namn: Henrik Nordborg
  Yrke: Projektledare på Domstolsverket
  Arbetar med: Jag jobbar som projektledare för implementation av Domstolsverkets nya integrationsplattform

  Kurs och nytta:
  A4602 - Agil Projektledning

  Jag jobbar som projektledare för implementation av Domstolsverkets nya integrationsplattform. Domstolsverket använder sig av RUP som projektmetod som skiljer sig en del från det agila angreppssätt som vi fick lära oss på kursen.

  Det projekt som jag jobbar med på Domstolsverket handlar om att implementera en helt ny integrationsplattform där det passar sig bättre att köra mer agilt än att strikt gå efter RUP. Det är svårt att detaljera projektet helt från början varför ett agilt angreppssätt fungerar bättre då projektet kan ta olika riktningar.

  Den nytta kursen gett mig är att jag har fått mycket tips kring hur jag kan jobba vidare med olika agila angreppssätt som att jobba i sprintar, använda projekt backlogg, sprintbacklogg, stå upp möten, prioritering efter nytta, endast göra det nödvändigaste (lull lull får komma sen) grupp design mm. Kursen gav mig en bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt och gav mig också nya verktyg som jag kommer kunna applicera på projektet

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *