Agil Projektledning

Agila metoder i projekt låter oss leverera ett steg i taget och göra snabba förändringar när så krävs. Detta är speciellt effektivt i komplexa projekt, då det finns en hög grad av osäkerhet i omvärlden som kan påverka eller där det förväntade resultatet inte är helt tydligt från början utan mer av en vision vi måste jobba oss mot stegvis. I dessa fall är agila metoder kritiska för att vi ska kunna möta kundbehov och nå resultat utan att kostnaderna rusar iväg.

Även i enklare projekt leder agil projektledning till ett effektivt genomförande. Fokus på att allt arbete ska vara värdeskapande och en aktiv samverkan med kund gör att resultatet får en kontinuerlig uppföljning och att vi inte riskerar att tappa varken riktning eller resultatfokus.

 • Kursid A4602
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 3

Efter utbildningen Agil projektledning kan du...

 • Skapa förutsättningar för projekt att arbeta i enlighet med agila principer.
 • Genomföra projekt som fokuserar på att leverera värde till kund i varje steg.

Kursen Agil Projektledning

Ger dig det som krävs för att starta projekt med ett eller flera agila team:

 • Agila roller
 • Hur du kommunicerar inom och kring projektet
 • Förväntningar, prioriteringar och tidsuppskattning
 • Förändringshantering
 • Hur du får sprintarna att fungera
 • Riskanalys
 • Samverkan med kund

Du ska också kunna förhålla dig till det agila som ett ramverk i de fall du behöver göra anpassningar beroende på mognadsgrad i organisationen, hos kund eller styrprinciper som det inte finns möjlighet att justera.

Målgrupp för Agil Projektledning

Gemensamt för alla deltagare på kursen är självklart att de vill kunna tillämpa agila metoder i projekt. Oftast rör det sig om systemutvecklingsprojekt men faktum är att deltagarna på kursen representerar en bredd av branscher och arbetar på många olika håll i sina organisationer. Återkommande utmaningar är dock att behöva hantera traditionell projektstyrning och att mognadsgraden för att arbeta agilt är på olika nivå i olika delar av organisationen.

För att få behållning av kursen behöver du ha erfarenhet av projektarbete.

Kursinnehåll

 • Värderingar

  Det agila manifestet
  Ursprung och utgångspunkter
  När passar agila projekt?
  Exempel på agila projekt i olika branscher

 • Planera agila projekt

  Prioriteringar
  Fånga förväntningar
  Tidsuppskattning
  Planera för kommunikation

 • Hur man förbereder genomförandet

  Rolldefinitioner
  Sprint noll
  Hantera kravändringar

 • Genomförande

  Att få sprintarna att fungera
  Kvalitet på projektresultat
  När är man klar?
  Erfarenhetsåtervinning
  Utvärdera och förbättra
  Riskhantering

 • Leverera

  Ständig förbättring
  Ta tillvara på kundens förslag
  Säkerställa kvalitet

 • Utvärdera

  Metod för att avgöra lämplighet av agila tekniker
  Mätetal för framgångsfaktorer

 • Hur man startar agila projekt

  Att starta ett team
  Förändringsarbete
  Att förbereda för första sprinten
  Skala upp projektet

 • Good practices

  Exempel på agila projekt och varför de har lyckats

 • Övningar

  Ett genomgående praktikfall
  Flera mindre gruppövningar och scenarion

 • Simulering

  En längre simulering av ett agilt projekt med olika utmaningar

Frågor? Få svar av sakkunnig

Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

 • Hidden
 • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.