Agil Produktutveckling

Maximera värdet av era produkter genom att göra utvecklingen enklare, skapa bra dialog med kunder och se till att mäta det som bidrar till förbättrade flöden och ökad kundnytta.

 • Kursid A3317
 • Kursavgift 20 900:- (exkl moms)
 • Omfattning 3 dagar

Efter utbildningen kan du...

 • Definiera din produkt

  Skapa en produktvision, road map och backlog

 • Skapa en bra dialog med intressenter

  Fånga upp kundbehov genom kontinuerlig dialog och levande behovsbild

 • Göra utvecklingen enklare

  Använd tekniker för att förenkla utvecklingen och att möta komplexa behov

 • Testa hypoteser

  Testa och utvärdera tidigt genom att se till så att de första leveranserna kräver så liten satsning som möjligt

 • Mäta rätt saker

  Håll koll på flöden och hur ni på bästa sätt kan skapa värde för kund utifrån era resurser

Lyckas med agil produktutveckling

Utbildningen ger dig en bred kompetens i rollen som produktägare. Du får grundläggande verktyg för att kunna sätta en bra produktvision, road map och hantera din backlog men även kompetens på en strategisk nivå för att kunna fånga kundbehov, minska komplexiteten och se till så att ni arbetar effektivt över tid.

Produktvisionen och kundsamarbete

Produktägarrollen innebär makt men också ett ansvar att kliva utanför den egna bekvämlighetszonen och våga utmana sanningar. Att se till så att den produkt vi förvaltar och utvecklar faktiskt bygger på verkliga behov istället för ett buzzword en chef fastnat för eller genom att lunka på i invanda spår.
Som produktägare behöver vi därför regelbundet följa upp och kommunicera med våra intressenter för att se till så att vår produktvision är relevant och maximerar nyttan utifrån dagens och framtidens behov istället för gårdagens dokumentation. En aktiv dialog är nyckeln till kundsamarbete och att vår produktvision faktiskt fångar intressenternas samlade behovsbild istället för att begränsas till den enskildes gissningar.

Minska komplexitet

Hur äter man en elefant? I delar. Problemet är att vi inte alltid vet hur stor elefanten är eller om det faktiskt är en elefant vi har att göra med på förhand. Att minska komplexiteten och bidra till enkelhet både minskar stressen och ökar effektiviteten. Med hjälp av slicing kan vi bryta ner större behov i mindre delar på ett sätt som gör arbetet hanterbart och mer konkret.

Varning: Du får vad du mäter

”What gets measured gets done” är ett tveeggat svärd. För vad händer om vi mäter fel saker? Att lyckas med ett datadrivet arbetssätt och ständigt förbättrade flöden handlar om att mäta med förnuft. Utbildningen ger dig förståelse för både farorna och nyttorna med mätetal och hur du kan mäta din produkt och ditt team på ett sätt som bidrar till effektivitet.

Planeringstips för produktägare

Miniföreläsning med Torbjörn Dahlström

Efter utbildningsdagarna

1

Produkttänkande och att definiera din produkt

Förstår du:

 • Skillnaden mellan projekttänkande och produkttänkande
 • Skillnaden mellan traditionella och agila metoder
 • Kontraktsmodellen och varför den är problematisk vid agilt arbete
 • Produktägarollens ansvarsområden inom och utom teamet
 • Hur en produkt kan definieras.

Skapar du din:

 • Egen vision och definition för produkten
 • Egen kartläggning av produktens intressenter.
2

Maximera värde, backlog och slicing

Skapar du:

 • Din egen plan för hur och när jag ska kommunicera med min produkts intressenter

Kan du:

 • Hantera din produktbacklog
 • Ta dig an olika storlekar på behov/krav
 • Använda tekniker för att bryta ned större behov/krav till mindre
 • Formulera behov/krav utifrån kundnytta
3

Prioritering, datadrivet arbetssätt och att mäta flöde

Kan du:

 • Använda olika verktyg för prioritering

Förstår du:

 • Hur du ska säkra snabb leverans av värde
 • Värdet av datadrivet arbetssätt och mätning
 • Vad du bör mäta i ditt team/produkt

Innehåll - Agil Produktutveckling

 • Produkttänkande - definiera din produkt

  • Produkttänkande vs projekt
  • Skillnad traditionellt och agilt
  • Produktägarrollen
  • Definiera din produkt
 • Maximera värde - backlog och slicing

  • Intressenter
  • Produktens roadmap
  • Produktbacklog
  • Tekniker för slicing (att bryta ned större behov till mindre)
 • Prioritering, datadrivet arbetssätt och att mäta flöden

  • Värde i produkten
  • Olika verktyg för prioritering
  • MVP och hypotesdrivet arbetssätt
  • Datadrivet arbetssätt
  • Mäta och förbättra flöde