Kreativa möten

Kreativa möten hjälper oss att se ovanliga samband och hitta nya lösningar. I vår kunskapsbaserade ekonomi är kreativitet en produktivitetsfaktor, användbar och direkt nödvändig för att bli mer lönsamma. Så hur gör vi för att tillsammans lösa problem och förnya vår verksamhet?

Mer Rolling Stones i ledningsgrupper?

Mitt bästa exempel på kreativa möten är jamsessions med mitt band. För att inte fastna i gamla hjulspår sätter vi upp regler för hur vi får spela; vi ska följa vissa rytmiska figurer eller blir tilldelade vissa toner som varje instrumentalist får hålla sig till att spela. Ibland använder vi oss av slumpen och tärningar som styrmedel. På det här sättet kan vi på tre timmar få fram ett tiotal låtuppslag. Något vi inte är i närheten av att åstadkomma om vi sitter och komponerar på egen hand. Forskaren Míhaly Csikszentmihaly kallar detta för flow: ”Ett tillstånd av fullständig koncentration som ger en känsla av eufori och tidlöshet.”
Frågan är – hur når vi detta flow i näringslivet? Kan ledningsgrupper tjäna på att bli mer som Rolling Stones?

Planera kreativa möten

Tips från Helena Frisk

Kreativa möten – vad är viktigt att tänka på?

Precis som alla andra möten är grunden för ett kreativt möte att det är tydligt varför mötet behövs och vad det är tänkt att möte ska ge. Inom detta ramverk är det sedan fritt att vara kreativ.  Det kreativa mötet kräver en ökad grad av tillit. Att bolla med varandra och utbyta halvfärdiga idéer är att blotta sina tankar, detta kan få oss att känna sårbara. För att få ett bra flow behöver vi därför vara trygga med varandra.

Ett sätt att kicka igång kreativitet är att störa det invanda. Byt miljö, färg och form, arbeta i olika gruppkonstellationer, röra på sig, använda metoder som hjälper deltagare att tänka utifrån olika perspektiv. Kombinera olika frågeställningar eller ställ kontrollfrågor. Vänd på frågeställningar och våga prata om misslyckanden – vad kan göra att vi inte når våra mål?
Ett annat sätt är att under mötet fokusera på att lyssna på ett annat sätt än vi är vana vid, för att kunna fånga upp och utveckla varandras tankar

Pia Villför Larsson

Pia Villför Larsson

IAF-Certifierad Facilitator och Astrakanlärare

Ladda hem

Guide för bättre möten

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kreativa möten – övningar

        En kreativ övning som lämpar sig för att arbeta i mindre grupper är tidningsartikeln. Som exempel utgår vi från en ledningsgrupp som ska ta fram en ny vision och forma arbetet de kommande fem åren.

        Tidningsartikeln – en kreativ övning för att tänka visionärt tillsammans

        Först börjar vi med att kartlägga nuläget i verksamheten; både från ett utifrån-perspektiv och ett inifrån-perspektiv. Här är SWOT-analysen till hjälp:
        1. Brainstorma era styrkor (tidsgräns fem minuter)
        2. Brainstorma era svagheter, håll er till svagheter som ni har idag (tidsgräns fem minuter)
        3. Nästa steg är att blicka in i framtiden; vilka hot kan lura runt hörnet och äventyra er framgång?
        4. Titta på era styrkor och svagheter, kan ni använda era styrkor för att omvandla svagheter till möjligheter?
        5. Sammanställ det ni kommit fram till, vad sticker ut?

        När SWOT:en är avklarad, ta en paus. Frukt – socker! Kaffe – koffein! Sedan är det dags för tidningartikelövningen!
        1. Er uppgift är att ta fram en tidningsartikel, skriven om er verksamhet fem år in i framtiden. Till er hjälp behöver ni: tidningar, kritor, saxar, lim och ett stor vitt pappersark som är uppsatt på väggen – ett ark som till slut ska bli er artikel.
        2. Låt grupperna presentera sina artiklar. Reflektera i helgrupp över gemensamma nämnare som förekommer i artiklarna. Plocka ut och anteckna nyckelord.
        3. Lunchpaus!
        4. Skriv ner nyckelorden på notispapper och låt dem forma en cirkel på ett stort pappersark. Mitten av cirkeln är tom. Nyckelorden symboliserar byggstenarna för er vision. Komplettera med de visionselement ni tycker saknas. Avsluta mötet med att ge alla i uppgift att fundera över vad som är deras önskade läge om fem år. Detta ska ni följa upp nästa dag.
        5. Uppföljningsmöte: Börja med reflektion av föregående möte. Därefter påbörjar ni formuleringen av den gemensamma visionen: Vad är vårt önskade läge om fem år? Formuleringen skrivs i mitten av nyckelordscirkeln som ni tog fram i tidningsartikelövningen.

        Andra övningar för att göra era möten mer kreativa

        Ibland behöver vi isbrytare eller höja tempot från vardagens sövande lunk, här är några förslag på övningar:

        Fråga varandra – dela upp er två och två, intervjua varandra om erfarenheter av ämnet som mötet ska handla om. Presentera därefter varandras erfarenheter i gruppen. Det här är en isbrytare, så väl som lyssningsövning och ett sätt att överblicka er samlade kompetens inom området.

        Likna dig själv vid ett djur – dela upp er två och två. Ställ frågor, varför valde du det djuret? Vilka sidor hos det passar in på dig som individ?

        Högsta gemensamma nämnare – passar grupper på tre till fem personer. På fem minuter ska ni hitta högsta gemensamma nämnare; kan vara en film, musik eller ett valfritt tema.

        Mer om kreativa möten och mötesteknik

        Vill du ha fler tips om hur du leder möten här och nu kan du ladda ner vårt kostnadsfria dokument ”Tips från workshopledare”.
        För den som leder (eller deltar) i många möten är våra lärare Pia Villför Larsson och Maria Eliassons bok ”Sätt fart på arbetsmötet” en guldgruva. Extremt lättförståelig och hands-on, helt utan det fluff som brukar omge managementlitteratur.
        Vill du få möjligheten att öva med likasinnade så finns våra utbildningar Mötesledning (grundnivå) och Facilitering (Avancerad). Här hittar du hela vårt utbud av ledarskapsutbildning.

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund