Konflikter på jobbet

Vanliga orsaker till konflikter på jobbet är att vi får fajtas om resurser, att ansvarsfördelningen är oklar eller att vi har olika åsikter om vad det är som är vårt uppdrag.  Går det att undvika konflikter helt? Nej. Går det att hantera dem smidigare? Absolut – kanske kan du till och med lära dig att njuta av stormiga diskussioner med högt till tak?

Konflikter på jobbet är viktiga för vår utveckling

I de flesta fall handlar konflikter om att hitta fram till bättre lösningar på problem eller att komma överens om vad det är vi ska åstadkomma på jobbet. Konfliktfasen är ett naturligt steg i grupputveckling (läs mer här) på vägen mot att bli ett effektivt team. Förenklat kan man säga att vettiga konflikter handlar om mål, vägval, rutiner eller när saker och ting på arbetsplatsen blivit allmänt grumliga och behöver redas ut. Sådana konflikter behöver ju inte heller vara så dramatiska.

Arbetsplatskonflikter som fräter, förgiftar & förgör

Konflikter som däremot är personliga istället för sakliga är det som fräter, förgiftar och förgör arbetsplatser. Och det kan gå utför snabbt: från prestige och revirmarkeringar till värre barnsligheter och samarbetsvägran. Om dålig kommunikation är det som oftast skapar konflikter så är lösningen bättre kommunikation. Men hur får man till bättre kommunikation när motparten vägrar bredda sitt perspektiv, frustrationen växer och man bara vill dela ut en fet sm- himla med ögonen?

Vad är egentligen en konflikt?

Om vi ska förenkla en konflikt till sina beståndsdelar:

 • Två eller fler personer är inblandade
 • De upplever att deras uppfattning om mål, tankar, tro eller handlingar inte är förenliga
 • Är inte öppna för att ta till sig den andres perspektiv eller kompromissa fram en lösning
 • Konflikten är antingen saklig eller personlig/relationell

Ta itu med konflikter på jobbet - Fem nycklar

 • 1

  Undvik att omtolka handlingar till egenskaper – fokusera på beteende

  Kollegan som inte ger dig siffrorna till rapporten inte lat eller dålig på att planera. Däremot ställer det till problem för dig att hen inte levererar siffrorna i tid. Gör inte tankevurpan att lägga till personen med personlighetsdrag eller avsikter som du inte kan känna till – är du säker på att din kollega vet hur viktigt det är att du får siffrorna? Förklara vilka problem det skapar för din arbetssituation och ställ frågor. Och glöm inte att ge positiv feedback när du får sifforna i god tid nästa gång.

 • 2

  Hugg inte som en kobra om du får ta emot kritik

  Ett bra sätt att undvika missförstånd och ta kontrollen över sin reptilhjärna är att be människor utveckla sina resonemang när du upplever dig kritiserad. En annan teknik är att försöka spegla och sammanfatta det du uppfattar: ”Om jag förstått dig rätt så…” Lyssna och tänk igenom – har du gjort något fel, finns det något missförstånd som ligger till grund – vad behöver förändras?

 • 3

  Jag-budskap

  Ett sätt att ta ansvar, bli mindre konfrontativ i sin kommunikation och skapa delaktighet i en konflikt är att använda jag-budskap. Exempel: ”Jag tappar koncentrationen när du kliver in mitt i mötet”. När du använder dig av Jag-budskap är det bra att formulera dem utifrån orsak (avbryter mötet) och konsekvens (tappar koncentrationen). Ordningen är oviktig.

 • 4

  Visa att du är intresserad av att lyssna

  Visa att du är intresserad av att höra vad dina kollegor har att säga. Det kan duga med reaktioner i form av små interjektioner: aha, mmm. Eller mer direkt: ”berätta mer så att jag förstår”. Visa med kroppen att du lyssnar: vänd dig mot personen, håll ögonkontakt. Det här kan tyckas självklart, enkelt – men skulle också kunna vara en hel kurs i sig.

 • 5

  Ta kommunikationskvitton

  Stäm av att du har förstått rätt genom att återberätta det du hört på samma sätt som när du speglar den andres ord: ”Om jag förstått dig rätt så…” ”Kan det vara som så att…” Särskilt viktigt om ni gör överenskommelser och beslutar om förändring. Egentligen: ta alltid kommunikationskvitton oavsett om det rör sig om en värdefull diskussion, ett möte eller konflikthantering. Att tydliggöra beslut och handlingsplaner är det som för verksamheter framåt.

Ta ansvar i konflikter

med Jag-Budskap

Ladda hem dokument

Lättare med svåra samtal

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Ducka inte för konflikter på jobbet

        Konflikter som förblir olösta är alltid en källa till ineffektivitet, de blir dessutom lätt till gamla surdegar som i värsta fall väller över till fullskalig pajkastning. Vi är många som haft konflikträdda chefer som inte velat göra en stor grej av meningsskiljaktigheter och ”låtit dem bero”. Kanske har vi någon gång själva flyttat fokus och tänkt att det där får lösa sig?
        – Inte? Nej, jag tänkte väl det. =)

        Istället för att ducka – dyk in i konflikter (men med viss eftertanke). Varje konflikt är en möjlighet att stärka relationer, bygga team och effektivisera. Att lösa konflikter är en uppenbar och konkret uppgift som det är lätt att ta itu med – särskilt om man jämför med de abstrakta eller svårlösta problem som spökar under arbetsveckorna. Ta tillvara på konflikterna!

        Ledarskapsprogram

        Certifierad Transformerande Ledare

        • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
        • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
        • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron är Astrakant med intresse för kommunikation och ledarskap.