Kollektiv Förmåga

Förändringsforskaren och utbildaren Eva Brandt föreläser om hur hon använder Philip Runstens modell kollektiv förmåga och delar med sig av praktiska verktyg.

Kollektiv förmåga

Föreläsning och verktygstips med Eva Brandt

Vad är Kollektiv förmåga?

Kollektiv förmåga är en metod som underlättar utvecklingen av grupper och verksamheters kompetens. Den hjälper oss även att komma igång och använda den kompetens som redan finns inom organisationen.

Metoden presenterades ursprungligen i Philip Runstens doktorsavhandling från 2011, ”En avhandling om grupper och kunskapsintegration”. Senare har det även utkommit en bok av Philip Runsten och Andreas Werr ”Kunskapsintegration – om kollektiv intelligens i organisationer.”

Fyra områden – Kollektiv Förmåga

  • Förtroende och trygghet – gruppens förmåga att låta medlemmarna att tryggt dela med sig av kunskap och intentioner.
  • Förutsättning och tydlighet – gruppens förmåga att koordinera roller
  • Uppmärksamhet och omsorg – gruppens förmåga att gemensamt ta sig an uppgifter och stötta varandra
  • Reflektion och lärande – Gruppens förmåga att dela med sig av lärdomar
Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver bland annat om grupputveckling och förändringsledning.