Jag-budskap

Jag-budskap gör att vi kan ta ansvar för det som vi upplever är ett problem. Genom att vi utgår från vår egen upplevelse riskerar vi inte att komma med vilda antaganden om vad någon annan känner och tänker.

Jag-budskap – ta ansvar för det som är ditt problem

Om en whiteboardtavla var ren eller inte var en ständigt återkommande diskussion på en av mina tidigare arbetsplatser. Särskilt en person kunde vara nära sammanbrott om den inte upplevde att whiteboarden var tillräckligt välskurad. Inte en skugga av det som tidigare funnits på tavlan fick lämnas kvar. Idiotförklaringarna haglade. Till och med massmejlades ut till alla i personalen.
– Att komma överens om definitionen av något subjektivt som om en whiteboard är städad eller inte är inte helt lätt. Och frågan är om vi har rätt att kräva att andra magiskt ska lista ut i vilket skick vi förväntar oss finna mötesrummen?

Jag-budskap gör att vi tar ansvar för att det är vårt problem om vi inte är nöjda – oavsett om det gäller städning eller förslaget på nästa annonskampanj. Istället för att hänvisa till sunt förnuft eller alla andra tar vi på oss ansvaret för det som är vår åsikt.

Från du till jag

3 exempel på Jag-budskap

Jag-budskap i fyra steg

 • 1

  Observation

  Vad är det som har hänt? Håll dig till saken och lägg inte in tolkningar som ”du blev arg och avbröt mig”. Det här är en bra sak att ha med sig även i situationer då vi ska återge skeenden – håll dig till det som gjorts. Inte vad du tror att någon kände. Ett exempel: ”Pia knuffade Tore” vs. ”Pia blev så arg att hon inte kunde kontrollera sig och försökte skada Tore”.  Du har ingen aning om Pias känsloläge eller intention.
  Det går även att förmildra en observation: ”jag tycker att du kommer för sent” istället för ”du kom för sent”

   

 • 2

  Konsekvensen blir.... Jag känner... Jag tänker

  Vilka konsekvenser får det som hänt för dig? Jag hann inte skicka materialet i tid eftersom jag behövde röja i kurslokalen efter ditt möte. Jag känner det som att min tid inte är värd någonting när du inte kommer till repetitionen.

 • 3

  Jag skulle vilja

  Uttryck ditt behov klart och tydligt. ”Jag skulle vilja att du hör av dig om du vet att du inte kan komma.”

 • 4

  Öppna upp för motparten

  Har den upplevt samma sak? Vad beror detta på? Hur tänker du? Ge den chansen att förklara sitt sätt att se på saken.

Ladda hem

Lättare med svåra samtal

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Aaron Haglund

        Aaron Haglund

        Aaron är Astrakant, skriver om ledarskap och något egocentrisk.