Gapanalys – metod, tips och exempel

Kelly Odell berättar om gapanalys och ger tips på användbara verktyg. Se föreläsningen direkt nedan.