Försäljningschef

För att upprätthålla motivation på lång sikt behöver vi leda mot mer än de kvantitativa försäljningsmål som säljorganisationen blir tilldelad. Det behövs en vision som låter säljarna bygga något tillsammans och hjälpa varandra i jakten på personbästa snarare än att främja internkonkurrens.
– Rollen som försäljningschef förenar strategi med operativt säljledarskap.

Rollen som Försäljningschef

Rollen som försäljningschef kan se olika väldigt olika ut – beroende på nivå och organisation. Utöver kompetenskraven nedan har många strategiska försäljningschefer högskoleexamen eller specialistkompetens inom affärsutveckling, förändringsarbete och kommunikation.

Lön försäljningschef

Operativa säljchefer mellan 44-55 000:-.
För säljchefer på strategisk nivå ligger lönen från 51 000:- och uppåt.
Källa: Unionen

Hur förändrar vi våra vanor?

Ta en delseger i jakten på högt satta säljmål

Strategisk kompetens som säljchef

  • Ansvarar för visionen för säljorganisationen
  • Tillämpar olika typer av mål beroende på syfte, exempelvis ökad motivation eller beteendeförändring
  • Uppdaterar affärsmodellen

Operativ kompetens som säljchef

  • Utvecklar säljares förmåga att ta kontroll över sin tillvaro och ansvar måluppfyllelse
  • Hantera konfliktfyllda situationer, svåra samtal och interna överenskommelser
  • Coachar säljare utifrån deras drivkrafter och motivation.
  • Rapportering och uppföljning av resultat