Företagsutbildning hos Astrakan

Företagsutbildning – Vad kan du förvänta dig av oss som leverantör?

Som utbildningsföretag är det lätt att sälja enkla lösningar och predika en drömtillvaro. Men vi kan inte utgå från hur det borde fungera – utan hur det faktiskt fungerar hos er idag, här och nu.

Innan vi går in och levererar en utbildning ser vi därför till att skaffa oss en bild av var ni befinner er som verksamhet i stort och vilket utgångsläge kursdeltagarna, slutkund, har. För att säkerställa att det vi lär ut är fullt tillämpbart, leder till ökad motivation och önskade nyckelbeteenden.
– Att det är möjligt att åstadkomma den effekt du som beställare förväntar dig.

Ett förtydligande exempel; det är inte lämpligt att skicka en stressad teamchef till en utbildning i coachande ledarskap om arbetssituationen inte ger möjlighet till att faktiskt tillämpa verktygen och lägga tid på att coacha medarbetarna. Faktum är att utbildningen kan göra att teamchefen upplever en förväntan och krav som inte går att leva upp till – vilket bara leder till stress och minskad motivation. I ett sådant här fall är det vårt ansvar som utbildningsleverantör att ha råg i ryggen och inte ta den enkla affären. Utan att istället föreslå ett alternativ; en utbildning som är bättre utifrån förutsättningarna, ingen utbildning alls eller en helt annan lösning.

Vi ska ta fram en beviskedja för affärsnyttan

Innan vi kommer med ett lösningsförslag vill vi tillsammans med er komma fram till följande:

 • Vad är det önskade resultatet av utbildningen – affärsnyttan?
 • Vilken kompetensöverföring krävs för att möjliggöra önskade förändringar i beteenden och arbetssätt?
 • Var befinner sig deltagarna idag? Vilken inställning kan vi förväntas oss inför, under och efter utbildningen?

Utifrån detta tar våra rådgivare och utbildare fram ett förslag som ska visa på en tydlig beviskedja mellan utbildningsinnehållet, upplägget, förväntat kompetenslyft och affärsnyttan.
– Innan det förslaget dimper ned i din inbox får de förklara och försvara förslaget internt inför en tredje part, en process vi hämtat från gamla tidningsredaktioner. På samma sätt som journalister behöver motivera sina texter ska vi kunna motivera varför vi valt att föreslå en lösning.

Ladda hem dokument

Utbildning och mätbarhet

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

         Hur designar vi utbildning?

         Här kan du läsa mer om vårt sätta att designa utbildning och strategisk kompetensutveckling.

         Pedagogik & Didaktik

         Praktisk förankring – Teori – Praktisk övning – Reflektion/Diskussion

         På våra utbildningar tar vi avstamp i case och deltagarnas egna frågor. Via mixen av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse och framför allt får deltagarna chansen att prova, öva, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur de kan använda insikterna och verktygen rent konkret i sin vardag.

         Vi arbetar både enskilt, parvis, i mindre grupp samt i helgrupp. Mycket feedback och stöd ges från såväl kursledare som mellan kursdeltagare.

         Kursdagar startar och avslutas med enskild och gemensam reflektion. Vi avslutar utbildningar med en tydlig handlingsplan för att ta nästa steg i kompetensutvecklingen – och ser till att ord blir till handling.

         Våra Lärare

         Då de flesta deltagare redan har lång yrkeserfarenhet ställs höga krav på våra lärare. Vi anlitar därför enbart erfarna specialister som fortfarande verkar inom sina områden.

         De kommer in från verkligheten och undervisar i vad de normalt arbetar med som konsulter eller företagsledare. Så ser vi till att den kunskap deltagarna får med sig är relevant, praktiskt användbar och direkt värdeskapande.

         Astrakan får beröm av ledande kvalitetsinstitut!

         Bureau Veritas granskar på uppdrag av sauf (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag) att medlemsföretagen lever upp till auktorisationskraven.

         Astrakan är sedan många år ett auktoriserat utbildningsföretag. Vi genomgick Bureau Veritas granskning helt utan anmärkningar eller frågor. Granskaren lyfte fram Pedagogik och metodik, ”Astrakanmetoden” och Kvalitetssäkring av lärarkompetens som särskilt bra: ”sticker ut jämfört med liknande verksamheter”. Vi är förstås stolta över denna fjäder i hatten.