En tydlig vision anger riktningen för förändringsarbetet

En tydlig vision är nyckeln till att lyckas med ett förändringsarbete. Det är den som ska ange riktning. Den ska guida och inspirera till förändringar. Den ska vara värd att ta en smäll för.

En tydlig vision sammanfattas på max fem minuter

Utan en tydlig vision finns stora risker att man hamnar i ändlösa tidsödande projekt som antingen går snett eller slutar i intet till följd av bristen på riktning.
En tydlig vision tar inte en halvtimme att beskriva. Den ska kunna sammanfattas på fem minuter och då ha väckt intresse och blivit förstådd. En vision ska heller inte genomgående uttryckas i alltför vidlyftiga termer.

Alla gillar förstås: ”Vi ska vara ett företag som våra kunder ser fram emot att arbeta tillsammans med och det ska vara lustfyllt att kontakta oss.” Men komplettera i de enskilda samtalen med att också ge några konkreta bilder.
Visionen för vad vi ska åstadkomma med en förändring följer samma regler som de visioner som sammanfattar en verksamhets syfte och existensberättigande, de förklarar varför vi ska gå till jobbet och vad som måste göras.

Exempel på tydliga visioner

Skatteverkets vision ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig” ska ge den enskilda handläggaren riktning och mening. Osäkra människor som hör av sig ska få den hjälp som krävs för att de ska känna sig trygga och leverera en korrekt deklaration i tid.

På samma sätt ska IKEAs lagerarbetare känna att de bidrar till ”Att skapa en bättre vardag för många människor”. Köksbordet ska vara på plats i tid till middagen. Soffan levererad i tid till fredagsmyset.

Den enda frågan i förändringsarbete

I ett förändringsarbete ska det egentligen bara finnas en fråga: hur bidrar det här till att vi lyckas ro vår förändring i hamn? Så att visionen blir verklighet. Nu ska vi omsätta visionen till det vi gör, det många kallar missionen, uppdragsbeskrivningen. Vad vi gör, vem som gör det och varför vi gör det.
Här gäller det att ge handfasta direktiv:
– När det här genomförs kommer du att arbeta tillsammans med Kristoffer och Olga två timmar efter lunch på måndagar. Ni ska utvärdera förändringsarbetet med hjälp av intervjuer och uppföljning av nyckeltal. Som ni sedan sammanställer till artiklar för att informera samtliga anställda. Varje vecka.

Tips för en bra vision

Med Kelly Odell

Ladda hem

Förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vad händer om vi inte kopplar förändringen till en tydlig vision?

        Utan en tydlig vision riskerar varje beslut att mötas av utnötande detaljdiskussioner. Bristen på riktning kan skapa hetsig upprördhet genom den osäkerhet som blir följden. Ett läge som tär och underminerar moralen.
        Det finns exempel på företag där förändringsarbetet slagit slint för att man trott att planer och program varit en vision. I ett känt fall utarbetade företaget ett ansenligt häfte som hjälpreda. Där beskrevs detaljerade mål, metoder, deadlines, procedurer, fan och hans moster. Hundratals häften delades ut. Inte helt överraskande reagerade personalen med förvirring och avståndstagande. Ingen blev inspirerad.
        Inte sällan har en organisation skapat en trovärdig vision. Med goda idéer om riktning och tillvägagångsätt. Men lik förbaskat misslyckas man då man inte lyckas uttrycka sig tydligt nog. Goda tankar och grundläggande element har gömts djupt under en mångfald av ord och annat ovidkommande.
        Startar din organisation ett förändringsarbete utan att dess företrädare på fem minuter kan ge en trovärdig bild av vad slutresultatet syftar till så lär det komma surt efter.
        ”Där profetia icke finnes där bliver folket tygellöst.” Ordspr:29:18. Ett citat som hör hemma i varje förändringsbibel.
        Alltså; visionen ska hållas kort. Den ska ge svar på varför ni gör detta. Ett rättesnöre för alla involverade.
        För att lyckas med genomförandet behöver vi sedan sätta en tydlig handlingsplan för hur visionen ska bli verklighet och kommunicera den till alla som omfattas.

         

        Certifierad Förändringsledare

        Led människor och verksamheter framåt

        • Verktyg för att engagera människor i förändring: planer för motivation och kommunikation, ge stöd till andra ledare och att göra förändringen mer hanterbar
        • Hantera svåra situationer och reaktioner som kris, aktivt motstånd och omvärldsförändringar
        • Vetenskapligt förankrad metod för beteendeförändring (OBM)