Diamantmodellen

Diamantmodellen hjälper dig att planera kreativa och problemlösande workshopar utan att du ens behövs nämna ordet kreativitet.

Planera med Diamantmodellen

Helena Frisk är expert inom Design Thinking

Diamantmodellen som verktyg för kreativ problemlösning

Diamantmodellen är ett utmärkt verktyg för att skapa struktur för kreativa möten. Om du utgår från ett tydligt mål och syfte med mötet och sedan tittar på de olika delarna av diamantmodellen är det lätt att få uppslag till aktiviteter och att sätta en tidsplan.

När du är färdig med förberedelserna utifrån diamantmodellen så kan du dessutom använda den för att ge deltagarna en helhetsbild av processen: vad ska vi göra och i vilken ordning? Det tydliggör också syftet med olika aktiviteter och på vilket sätt ni rör er närmre målet.

Vad är diamantmodellen?

Diamantmodellen är ett välbeprövat arbetssätt för kreativa processer utvecklat av British Design Council.

Varje diamant i diamantmodellen består av två moment: att öppna upp för att skapa alternativ för att därefter smalna av genom att välja och ta beslut.

Till exempel genom att först utforska och samla in så många alternativ som möjligt för att därefter definiera ett fokusområde och problemställning. Eller genom att generera så många idéer som möjligt och därefter besluta om vilken idé ni ska gå vidare med gemensamt.

diamanatmodellen process för design thinking
Diamantmodellen

Mer om workshopledning och diamantmodellen

Om du vill träna på diamantmodellen så ingår den i designprocessen på vår utbildning Design Thinking. Diamantmodellen och flera andra verktyg för workshopledning ingår även i vår elearning bygga team.

Bygga Team

Utveckla ditt ledarskap på tre timmar

  • Enkel rutin för att öka effektiviteten i team
  • Utveckling av grupper över tid
  • Tips för workshopledning
  • Elearning med kraftfulla verktyg och forskningsbaserade tips

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron sammanställer Astrakanmaterial och bloggar om grupputveckling.