Dålig chef – eller rentav giftig? Självtest och utvecklingstips

Hälften av de som säger upp sig från jobbet gör det för att komma bort från en dålig chef enligt en Gallup-undersökning från 2012. Undersökningen visade också på att bara cirka 13% är engagerade i sitt arbete och att dåliga chefer är den vanligaste orsaken till att motivationen brister. Men vad kännetecknar egentligen en dålig chef och vad kan du göra åt dåligt chefskap?

En dålig chef är även en giftig chef

Dåliga chefer är inte bara dåliga på sin arbetsuppgifter, utan påverkar hela organisationen negativt på grund utav sin inställning. I USA talar man om ”Toxic bosses” giftiga chefer som förorenar allt de kommer i kontakt med. Därför är det mycket farligare med en dålig chef än en medarbetare som inte sköter sitt jobb.

Dålig chef – vad göra?

Om du är en dålig chef finns det fortfarande hopp – du kan ändra ditt beteende. Om du har en dålig chef är prognosen dystrare eftersom din chef först måste komma till insikt om problem och den medvetenheten blir det svårt att skapa för dig som anställd. Precis blivit chef? Läs gärna vår kurs ny som chef.
– Men du har alltid ett val; du kan gilla läget,
 du kan ändra miljön, du kan byta miljö.

Det är alltid ditt fria val att stå ut med saker som de är. Men du kan också alltid försöka förändra situationen. Prata med din dåliga chef, försök att få chefen att förstå hur deras beteende påverkar dig. Slutligen – om du inte vill gilla läget och inte kan eller vill få chefen att ändra på sitt beteende är det bara att byta chef. Här kan du läsa mer om hur du hjälper din chef att bli en bättre ledare.

Goda ledare är motgiftet

Vad mer kan vi göra åt dessa giftiga chefer? Bästa motgiftet är de positiva effekter bra ledare sprider i sin organisation. Dessutom finns det idag forskningsbaserad kunskap som kan hjälpa alla som vill bli en bättre chef. Genom att utmana sig själva, reflektera över sina egna värderingar och utveckla mer framgångsrika ledarbeteenden.
– Frågan är bara om dåliga chefer är öppna för att hitta nya förhållningssätt till sin roll?

Kelly om destruktivt ledarskap

Miniföreläsning

Självtest – är du eller har du en dålig chef?

 • 1

  Tycker du att som chef att en av dina huvuduppgifter är att fatta kloka beslut och att dina medarbetares roll huvudsakligen är att implementera dina beslut?

 • 2

  Känner du ofta behov av att gräva i detaljerna för att försäkra dig om att allt ska gå bra?

 • 3

  Är det viktigt för dig att reda ut vem som är ansvarig när det blir fel?

 • 4

  Brukar du prata mer än dina medarbetare i ett vanligt möte?

 • 5

  Känner du ofta frustration när dina medarbetare ställer för många frågor eller diskuterar frågor för länge?

 • 6

  Tycker du att det är lätt att fatta snabba beslut och litar du ofta på din intuition?

 • 7

  Är det viktigt som chef att se till att minska eller eliminera risker i din verksamhet så mycket som möjligt?

Om du svarade ja till en eller två av dessa frågor

Om du svarade ja på ett par frågor behöver du inte oroa dig. Du har förmodligen insikten om att ingen är perfekt och att alla behöver utveckla sitt ledarskap kontinuerligt. Du förstår att din roll som chef grundar sig i att utveckla och stötta rätt beteenden i verksamheten snarare än att kontrollera varje steg i en arbetsprocess. Att som ledare balansera verksamhetens och de individuella medarbetarnas behov för att få till nödvändiga effektiviseringar och samtidigt se till att det finns utrymme för egna initiativ och utveckling. Är du redo för större utmaningar kan du kika på vårt material inom förändringsarbete och beteendeförändring/OBM.

Om du svarade ja till 3 eller flera av dessa frågor

Du är inte nödvändigtvis en giftig och dålig chef – men det är kanske dags att ompröva dina uppfattningar om ledarskap? Kanske lägger du för mycket tid på att uppnå vissa mål och uppföljning av arbetsuppgifter? Kom ihåg att du behöver involvera medarbetare i hur uppgifter ska lösas och vad som ska vara deras egen del i teamets väg mot målet. Om det är er gemensamma plan istället för din plan är det lättare att känna lojalitet och ett eget ansvar för att saker och ting ska göras i tid och med rätt kvalitet.

Utmana dig själv att delegera mer arbete, inte bara uppgifter utan även planering för uppgifter. Står ni inför ett utmanande mål? Anordna en workshop och låt gruppen planera för hur ni ska fixa det, ta ett steg tillbaka och kom inte direkt med lösningar och svar även om du har dem. Här kan du lära dig mer om mötesteknik och coachande ledarskap.

Och vad gör du om något går fel? Släpp alla försök att hitta syndabockar. Samla teamet och sätt en ny plan för hur ni ska agera framöver. Kom även ihåg att dina medarbetare kanske inte kommer att göra saker exakt som du hade gjort dem. De kanske till och med gör dem bättre än du hade gjort dem.

Om du har svarat ja till de flesta av dessa frågor

Pusta ut och påminn dig själv om att du som chef inte är ansvarig för allt. Du visar stort mod som läser vidare och du har alla förutsättningar att kunna bli en bra chef.

En dålig chef har sällan så pass mycket självmedvetenhet att de skulle läsa en artikel om chefskap. Med riktigt hårdkokta toxiska chefer är det värre, den största utmaningen är ofta att de själva inte ser sig som en del av problemet utan skyller på medarbetare, organisation eller omvärld. De ställer ofta väldigt höga krav på sig själva och ser sig som den enda som kan lösa svåra problem.

Återigen: påminn dig själv om att du som chef inte är ansvarig för allt. Det är lätt att lura sig själv att man är den som själv ska fatta alla svåra beslut och se till att de blir genomförda. Många chefer blir helt uppslukade av det operativa arbetet och saknar tid till att utveckla medarbetare och verksamheten. Med den stress det innebär är det lätt att bli kontrollerande eller att skicka fel signaler: överdriven oro eller att man blir innesluten och sammanbiten i sin stressbubbla. – Och därmed har du säkert många medarbetare som både är missnöjda med sitt arbete och dig som chef.

De goda nyheterna är att detta inte har så mycket att göra med vem du är utan mer om vad du gör. För att göra karriär tar vi ofta på oss mer ansvar än andra, vi utmärker oss genom att överprestera och belönas med en befordran – kanske en befordran till chef?

Problemet är att de beteenden som skapar framgång som medarbetare eller specialist skiljer sig från de som ger framgång som ledare. Din vilja att ta eget ansvar, kavla upp ärmarna och få jobbet gjort kan snarare ligga dig i fatet än att vara en tillgång. Men vilka beteenden ger framgång som ledare?

Studier visar på att transformativt ledarskap (på engelska Transformational Leadership) är det mest framgångsrika – en känd utbildning som är baserad på detta är Utvecklande Ledarskap. Under utbildningen får man arbeta med ledarbeteenden som studier visar leder till ökad motivation på arbetsplatsen såväl som förbättrad produktivitet. Här kommer ett urval:

Som avslut: beteenden som kännetecknar bra ledarskap, ökar motivation och produktivitet

 • Jag diskuterar med min grupp vad som är viktigt innan jag tar beslut
 • Jag handlar i överenstämmelse med mina uttryckta åsikter
 • Jag erkänner egna misstag utan bortförklaringar
 • Jag tar mig tid att lyssna
 • Jag ger andra konstruktiv feedback
 • Jag beaktar andras synpunkter
 • Jag tar itu med relationsproblem
 • Jag delegerar även prestigefyllda uppgifter
 • Jag bjuder in andra till att dela ansvaret för enhetens utveckling
 • Jag skapar delaktighet kring vår målbild
 • Jag uppmuntrar andra till att utveckla sina förmågor och pröva nya sätt att arbeta
 • Jag strävar efter att nå överenskommelser om vad som ska göras
 • Jag resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas
 • Jag tvekar inte att ingripa när något går fel (men letar inte fel)

Mer hjälp för att bli en bättre chef

Här hittar du hela vårt utbud av ledarskapsutbildning. På vår blogg kan du läsa mer om allt från generella artiklar om ledarskap till mer specifik information om grupputveckling och coachande ledarskap.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Kelly Odell

Kelly Odell

Kelly är expert inom förändringsledning och ledarskap.