Coronainfo

Utbildningar genomförs tillsvidare online. Vi kan fortsatt arbeta i workshopformat och med gruppövningar även om det sker online.

Utbildningar

Utbildningarna  genomförs digitalt. Vi har valt att använda Zoom eftersom det ger möjlighet för enkla gruppindelningar (med videofunktion även i smågrupper) och gör att vi kan behålla övningar/workshopformat på våra utbildningar.

Mer information

Bästa källorna är: 1177, UD:s reseavrådan och Folkhälsomyndigheten