Checklista för lyckad förändring

Vill du veta om ni är redo för förändring? Här är frågorna ni bör ha svar på + en nedladdningsbar checklista och åtgärdsplan för lyckade förändringar.

Är ni redo för förändring?

Vilka frågor bör man ha svar på för att ha förändringsarbetet under kontroll? Här är 23 frågor inspirerade av Kelly Odells förändringshandbok.

23 viktiga frågor om förändring

 • 1
  På vilket sätt utvärderar ni nuläget för att komma fram till att en förbättring är nödvändigt?
 • 2
  Vad är problemet/möjligheten i nuläget som ni vill lösa/förverkliga?
 • 3
  Vilka alternativ har ni identifierat för att lösa problemet eller förverkliga möjligheten?
 • 4
  Hur har ni gjort för att utvärdera de olika alternativen?
 • 5
  Varför valde ni just detta alternativ?
 • 6
  Kräver alternativet en beteendeförändring?
 • 7
  Är nyckelroller definierade? –Förändringsägare, -Förändringsledare, -Förändringsagent(er)
 • 8
  Intressentanalys: Vem påverkas av förändringen, dvs. vilka måste ändra sitt beteende?
 • 9
  Hur påverkas intressenterna?
 • 10
  Hur skapar ni ett motivationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för att de berörda ska ställa upp på förändringen?
 • 11
  Är förändringen frivillig? Om inte hur hanterar ni de som inte vill vara delaktiga?
 • 12
  Vilket/vilka beteenden måste ändras?
 • 13
  Vilket är det nya ”önskvärda” beteendet?
 • 14
  Kräver det nya beteendet ny kompetens?
 • 15
  Är planerna för förändringen ”kommittade” och förankrade hos samtliga berörda?
 • 16
  Hur säkerställer ni att de berörda skaffar sig nödvändig kompetens?
 • 17
  Hur säkerställer ni att de berörda är medveten om förändringsvisionen och om förväntningar på de?
 • 18
  Hur ska ni mäta och följa upp förändringen?
 • 19
  Hur tar ni lärdomarna av uppföljningen för att anpassa implementeringsplanerna?
 • 20
  Har ni funderat på under vilka omständigheter ni skulle välja att lägga ner förändringen?
 • 21
  Hur gör ni för att fira framgångar och misslyckanden?
 • 22
  Hur ska ni se till att det nya beteendet blir det nya normala?
 • 23
  Hur vet ni när ni är i mål? Hur vet ni att det önskade effekten har uppnåtts?

Ladda ner

Verktyg och checklista för lyckad förändring

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Introduktion till förändring

        Föreläsning med Kelly Odell
        Kelly Odell

        Kelly Odell

        Kelly är författare till förändringshandboken och ansvarig för Astrakans utbildning i förändringsledning