”Hitler brände hennes bok” – Förändringsledare 3#

Det finns verkligen inget i Bertha Kinsky uppväxt och ungdom som pekar mot att hon ska bli en av världens främsta företrädare för fred.
Ja, att hon skulle komma att bli den som inspirerade Nobel till att upprätta ett fredspris. Och få dynamitens Alfred Nobel att ansluta sig till fredsrörelsen i Österike.
Själv fick hon Nobels fredspris som femte i ordningen. Hon fick först vänta ut fyra män.
Bertha Kinsky föddes i Prag 1843. Adel. Pappan var fältmarskalk, morfar var officer i kavalleriet. Bertha har själv skrivit om hur hon växt upp med krig som något helt naturligt och ständigt pågående.

Bertha Von Suttner – Ned med vapnen

Berthas liv kännetecknas av modiga omvärderingar och ett ifrågasättande av gängse normer och 1889 gav hon ut sin numera klassiska roman Ned Med Vapnen (Die Waffen nieder). Där står att läsa:

”Varför kan inte de båda parterna gemensamt diskutera varandras skäl för att försöka komma till samförstånd, eller om detta inte lyckas, tillkalla en tredje makt som skiljedomare?
Varför bara skrika på båda sidorna: ’Jag har rätt’!
Skrika till och med mot bättre vetande, tills man skrikit sig hes, och sedan börja slåss och överlämna avgörandet till våldet? Är inte detta barbariskt?
Och om en tredje makt blandar sig i striden så sker det aldrig med rättslig prövning och dom, utan med våld och vapenmakt. Och det kallar man ’utrikespolitik’!
Råhet är vad det är – kälkborgarpolitik – internationellt barbari.”

Ned med vapnen har inspirerat generationer

Tolstoy blev gripen efter att ha läst boken och skrev inspirerad till Bertha von Suttner:
”På samma sätt som Harriet Beecher Stowes bok Onkel Toms stuga fick stopp på slaveriet, så kommer Er bok att få krigen att upphöra.”
Och Hitler då? Jo, han hörde faktisk Berha von Suttner föreläsa i Wien 1912.
På 30-talet förbjöd han boken och den brändes på de nazistiska bokbålen.

Ständiga omvärderingar

Som 21 åring slog Bertha Kinsky upp sin förlovning med en äldre adelsman. Hon lämnade tillbaks förlovningspresenterna och skaffade sig istället en utbildning inom musik. Hon tog därefter anställning som privatlärare.
Baron Carl von Suttner hade fyra döttrar som behövde lektioner i språk, sång och dans. I familjen fanns också sonen Artur. Med honom inledde Bertha en hemlig kärleksaffär. Då man kom på paret fick Bertha sparken.
Istället fick hon anställning hos Alfred Nobel i Paris men efter bara två veckors anställning sa Bertha upp sig och gifte sig i hemlighet med Arthur von Suttner. Hon var då 30 år.

Aktad och hånad

De levde enkelt och ”utvecklade en livsfilosofi, som vi aldrig skulle ha kunnat tillägna oss under andra levnadsförhållanden”, som Bertha von Suttner skriver i sina memoarer. Hennes referens var ju faktiskt adelslivet.
Enligt hennes filosofi är kriget det största hotet mot människors utveckling och välmående.
”Det finns ingenting i den mänskliga naturen som säger att vi måste kriga och ha ihjäl varandra”, skrev von Suttner.
Hon beslöt sig för att ägna sitt liv och sitt författarskap åt att bekämpa kriget. Snart var hon Europas mest kända fredsförespråkare, aktad av många och hånad av andra.
Hon skrev tidningsartiklar, arrangerade konferenser och föreläste.
Alfred Nobel beskrev henne i krigiska termer: ”Denna fältherre som för krig mot okunnighet och dumhet.”