Bekräftelsebehov på jobbet

Ärligt menad bekräftelse kan vara startskottet på ledarkarriären och positiva förväntningar påverkar både dig själv, individer och grupper i rätt riktning. Det är dags att börja möta människors bekräftelsebehov på jobbet.

Våga ge bekräftelse

Bekräftelsebehov är knappast något vi skyltar med utåt. Det är lätt att bygga ett skal av självständighet, men slickar vi inte i oss beröm och bekräftelse som den ädlaste nektar? Så även om vi inte vill erkänna vårt eget bekräftelsebehov kanske vi kan bjuda andra på bekräftelse?
– Men vad är egentligen bekräftelse?

Feedback vs. Validering/Bekräftelse

Feedback är ett effektivt verktyg för att påverka prestation. Feedback ska vara tydlig och orienterad mot det vi GÖR medan Validering handlar om bekräftelse på högre nivå.

Medan feedback stöttar mål, riktning och produktivitet i vardagen så handlar bekräftelse om att få människor att växa.

Feedback är viktigt när vi som ledare agerar styrmedel mot mål och prestation. Validering handlar om att visa uppriktig omtanke och uppskattning för de i vår omgivning.

Vem har inte behov av att bli bekräftad som individ? Hur många går inte runt och känner sig som en bluff på jobbet? Då kan det vara skönt med beröm både för den jag är och den jag kan bli, inte bara för det jag gör.

Vad är pygmalioneffekten?

Forskning visar att negativa respektive positiva förväntningar går i uppfyllelse – både på grupp och individnivå. Den självuppfyllande profetian kallas bland annat för golem-, pygmalion- eller Rosenthaleffekten efter forskaren Robert Rosenthal. Den första studien genomfördes 1968 i skolmiljö, därefter har det bedrivits forskning både i fält- och labbmiljö som visar att förväntningarna på oss som individer eller team har påverkan på vår prestation. Negativa förväntningar leder till sämre prestation, positiva förväntningar leder till bättre prestation.

Källor:
Eden 1990, Pygmalion in management: productivity as a self-fullfilling prophecy.
Gully, Incalcaterra, Joshi, Beaubian 2005, A meta-analysis of team efficiacy, potency and performance: Interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships.

 

Heureka – Händelserna som skapar ledare

När man gjort djupintervjuer med ledare så är det många som återkommer till hur de lyfts upp av en förebild: Hur de blivit bekräftade som ledare och känt sig utvalda utifrån det som deras förebilder sagt till dem. Inom ledarskapsforskningen kallar man detta för ”trigger moments” särskilda händelser som fått människor att växa som ledare. Ett trigger moment kan vara att man lyckas lösa en svår situation eller att man bekräftar sig själv på andra sätt. Men ofta är det en intervention från någon annan som vi ser upp till och som hjälper oss att bygga en positiv självbild och självuppfyllande profetia.

Bjud på ett trigger moment

Att bjuda på ärligt menad bekräftelse, att faktiskt uttala varför du valt någon till ett uppdrag eller roll är en chans att skapa ett trigger moment. Att bekräfta någon bortom en enskild prestation och berätta vad du ser i den som du uppskattar och den potential du ser på lång sikt. Ge människor en chans att låta sin självbild växa till allt det goda du ser.

Istället för att vara en sådan som tvivlar på dig själv kan du bli en ledare som får andra att lita på sin egen förmåga. Om du har läst såhär långt tar jag ditt intresse för ledarskap och personlig utveckling som ett bevis på att du kommer att ta väl hand om människorna i din omgivning.

Det är den mening som vi ger vardagen och människorna runtomkring oss som ger livet och arbetet betydelse. Att vi väljer den miljö vi befinner oss i och att vi ser det goda i de människor vi spenderar vår tid med.

Aaron Haglund

Aaron Haglund