Atea vässar sin kompetens för framtiden

Digitaliseringen öppnar för nya sätt att arbeta och innebär ofta en stor förändring i medarbetarnas arbetsvardag. För att lyckas på den digitala resan behövs kompetenta förändringsledare. Det är också därför Atea nu valt att utbilda och certifiera sina konsulter i förändringsledning.

Ett mer innovativt Sverige

Atea är ett IT-företag som erbjuder sina kunder helhetslösningar inom IT-infrastruktur. Visionen är att med hjälp av IT bygga ett smartare och mer innovativt Sverige. Men smarta tekniska lösningar räcker inte långt om användarna inte ser nyttan och möjligheterna med att använda dem. Därför blir kunskap och kompetens inom förändringsledning allt viktigare för IT-branschen.

 

Förändringsresa för att nå effekt

För att få ut full effekt av en IT-lösning krävs det i många fall också en förflyttning av verksamheten. Medarbetarna behöver ändra sina beteenden och jobba på nya sätt. Utöver det tekniska införandet blir vårt uppdrag att se till att den förändringsresan blir så smidig som möjligt.

 

Cecilia Mattfolk

Cecilia Mattfolk

Kompetensansvarig på Atea

Gemensam metodik

Inom Atea finns det ett tjugotal produktivitetskonsulter som har till uppdrag att se till att kunderna får ut största möjliga nytta av de tekniska lösningar de köper. Många av konsulterna har redan tidigare kompetens inom beteendevetenskap och förändringsarbete, men det som saknades var en gemensam metodik att utgå ifrån. Det var också anledningen till att Atea började leta efter en företagsanpassad utbildning i förändringsledning. Valet föll på Astrakans utbildning Certifierad förändringsledare.

– När vi började söka efter en kurs i förändringsledning fastnade vi för Astrakan, dels för att de som går utbildningen blir certifierade, dels för att de kunde erbjuda ett flexibelt upplägg som passar oss. Dessutom har vi tidigare haft samarbeten med Astrakan och vet att de är proffsiga och håller en hög kvalitet i sina utbildningar, säger Cecilia Mattfolk.

Tid att testa och träna

Under våren har den första gruppen produktivitetskonsulter gått utbildningen som innehåller en mix av föreläsningar och workshops samt egna studier och inlämningsuppgifter. Upplägget innebär att deltagarna träffas åtta gånger under ett halvår.

– Det är en riktigt bra utbildning. I och med att vi lär oss i omgångar får vi tid att testa och träna det vi lär oss i vår arbetsvardag. Det är så man bäst bygger sin kompetens. Framför allt gillar jag formen med det action-baserade upplägget där vi får träna det vi lärt oss i fiktiva situationer, säger Kina Bergström som är en av de produktivitetskonsulter som snart kan titulera sig certifierad förändringsledare.

Kina Bergström berättar att hon träffat Kelly Odell, som är ägare och utbildningsledare i Astrakan, i andra sammanhang och att Certifierad förändringsledare är något hon länge spanat in. Dels för att utbildningen ger en certifiering som blir en kvalitetsstämpel, dels för att det är något som ofta efterfrågas i upphandlingar. Dessutom ligger programmet helt i linje kompetensmässigt för Ateas produktivitetskonsulter.

– Förra året hade jag en dialog med Benny Persson på Astrakan som jag tycker tagit fram ett bra upplägg för alla produktivitetskonsulter på Atea. Sen, när jag fick höra att Cecilia Mattfolk sonderade terrängen efter rätt utbildning för produktivitetskonsulter, var det självklart för mig att ta kontakt med henne och presentera utbildningen. Jag ser Astrakan som en naturlig samarbetspartner för Atea som kommer ge stora värden för våra kunder.

Under utbildningen får deltagarna både teoretiska kunskaper, modeller och verktyg för att hantera olika situationer på en förändringsresa. I slutet av utbildningen får deltagarna göra ett skriftligt test och ha ett personligt ett samtal med sin utbildningsledare för att visa att de tagit till sig kunskaperna.

Det actionbaserade upplägget, certifieringen och kvaliteten på lärarna är det som enligt Kina Bergström gör Astrakans utbildning unik. Avsnittet med OBM, Organizational Behavior Management, är det som hon personligen gillade bäst.

Att jobba med konsekvenserna kommer göra skillnad

OBM blev en riktig aha-upplevelse. Att man behöver jobba med beteenden i en förändring kände jag ju till, men att konsekvenserna spelar så stor roll för att vi fortsätter med ett beteende, det visste jag inte. Att jobba med konsekvenserna i planeringsstadiet kommer göra stor skillnad. Det är något som jag verkligen kommer att ha nytta av i mitt arbete.

Kina Bergström

Kina Bergström

Produktivitetskonsult

Kort om företagen

Atea

Atea är ett IT-företag som erbjuder heltäckande lösningar och molntjänster inom IT-infrastruktur. Företaget har kunder inom både privat och offentlig sektor.

I Sverige har Atea 2 500 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Omkring 1 400 är konsulter, varav 18 arbetar som produktivitetskonsulter.

Astrakan

Astrakan är ett utbildningsföretag som utbildar inom bland annat ledarskap, projektledning, sälj, agila metoder samt affärs- och verksamhetsutveckling. Kurserna bygger på vetenskapligt förankrad teori som illustreras med exempel från verkligheten. Förståelsen säkras genom dialog och debatt och inlärningen säkras genom praktiska övningar där deltagarna inspireras att tänka själva och får lära sig av varandras erfarenheter. Astrakan ställer höga krav på sina lärare som alla är erfarna specialister inom sina områden. Astrakan är även auktoriserad utbildare enligt Almega Utbildningsföretagen.

Positivt överraskad

Peter Cadier, konsultchef på Atea, valde att gå utbildningen tillsammans med produktivitetskonsulterna för att få en insikt i vad utbildningen och certifieringen innebär. Personligen hade han inte så höga förväntningar eftersom han tycker att han gått många kurser i ledarskap och förändringsarbete tidigare.

– Men jag blev otroligt positivt överraskad. Kursen höll mycket hög kvalitet på både lärarna och innehållet. Men framför allt hade utbildningen en tydlig metodik, vilket gav mig en helhetsbild som jag saknade tidigare, säger han.

Många av verktygen har Peter Cadier redan haft nytta av både i sin roll som säljare och chef.

– Jag tycker att de modeller och verktyg som jag lärt mig fungerar bättre än de metoder jag själv använde tidigare. Jag är tydligare i mitt budskap och kan på ett bättre sätt förklara förändringsresan.

Både Peter Cadier och Kina Bergström tycker att det finns en viktig poäng i att de är många som går samma utbildning. Förutom att de får en gemensam metodik underlättar det även erfarenhetsutbyte och möjligheten att dela framgångsexempel med varandra.

Från tekniken till människorna

Kunskap om förändringsledning är extremt viktigt, det som sker i IT-branschen nu är en evolution där vi behöver flytta vårt fokus från tekniken till människorna. Jag upplever att det saknas kompetens inom förändringsledning och att många tar detta alldeles för lätt. Därför behöver vi stabila förändringsledare som kan ta våra kunder i handen på den resan. För oss på Atea blir det ett viktigt konkurrensmedel som gör att vi sticker ut i förhållande till andra leverantörer.

Peter Cadier

Peter Cadier

Konsultchef

Ladda hem

Astrakans förändringsguide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Värdefullt inte minst i upphandlingar

        Cecilia Mattfolk konstaterar att certifieringen också spelar en viktig roll ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Certifieringen blir ett kvitto på att medarbetarna har kompetens att ta hand om en förändringsresa, något som är värdefullt inte minst i upphandlingar.

        Atea har därför redan beslutat sig för att fler ska få möjligheten att certifiera sig som förändringsledare. Redan i höst drar nästa grupp igång.

        – Vi är väldigt nöjda med utbildningen. Astrakan är också öppna för att utveckla och förbättra den till nästa omgång så att vi exempelvis kan utgå från case som är hämtade från vår verklighet. Vi vill rusta våra medarbetare för framtiden och för oss är Astrakans utbildning helt rätt, säger Cecilia Mattfolk.

        Anna Nyström

        Anna Nyström

        Anna är journalist och skriver för Astrakan om ledarskap och förändringsarbete.