Våra kunder

Konsulter

Bank, finans & försäkring

IT, telecom & media

 • Acando
 • Capgemini
 • Connecta
 • Combitech
 • Cybercom
 • Enea
 • Fujitsu
 • EVRY
 • HiQ
 • Infodata
 • Kentor
 • Know IT
 • Logica
 • Softronic
 • Sigma
 • Sogeti
 • Tieto
 • PWC
 • Alecta
 • AMF Pension
 • Bankgirocentralen
 • Folksam
 • Fora
 • Swedbank
 • Handelsbanken
 • If Skadeförsäkringar
 • Intrum Justitia
 • Länsförsäkringar
 • Nasdaq OMX
 • Nordea
 • Riksgäldskontoret
 • SBAB
 • SEB
 • Skandia
 • Stadshypotek Bank
 • Sveriges Riksbank
 • Ericsson
 • Flextronics
 • IFS
 • Oracle
 • Siemens
 • Sony Ericsson
 • Sveriges Radio
 • Sveriges Television
 • Telenor
 • Telia Sonera
 • Teracom
 • Trav och Galopp ATG

Handel & industri

Forskning & universitet

Hälso- & sjukvård

 • ABB
 • Alfa Laval
 • AstraZeneca
 • Atlas Copco
 • Ellos
 • Hennes & Mauritz
 • Hyresgästföreningen
 • ICA
 • IKEA
 • Posten
 • Saab
 • Sandvik
 • Scania
 • Stora Enso
 • Tetra Pak
 • Vattenfall
 • Volvo Cars
 • Volvo Trucks
 • Volvo IT
 • YIT
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Gothia Science Park
 • Göteborgs Universitet
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Kalmar
 • Högskolan i Skövde
 • IVF
 • Karlstads Universitet
 • Karolinska Institutet
 • KTH
 • Linköpings Universitet
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Akademiska sjukhuset
 • Apoteket
 • Danderyds Sjukhus
 • Karolinska sjukhuset
 • Landstinget i Kalmar län
 • Landstinget i Värmland
 • Landstinget i Östergötland
 • Landstinget i Sörmland
 • Landstinget i Västernorrland
 • Landstinget i Stockholms län
 • Region Skåne
 • Västra Götalandsregionen
 • Landstingsförbundet
 • Södersjukhuset
 • Universitetssjukhuset i Lund
 • Universitetsjukhuset MAS

Offentlig förvaltning

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekonomistyrningsverket
 • FOI
 • Konsumentverket
 • Luftfartsverket
 • Regeringskansliet
 • Rikspolisstyrelsen
 • SCB
 • SMHI
 • Sveriges Riksdag
 • Tullverket
 • Trafikverket
 • Exportkreditnämnden
 • Exportrådet
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvårdsstyrelsen
 • Naturvårdsverket
 • Premiepensionsmyndigheten
 • Riksantikvarieämbetet
 • SIS
 • Socialstyrelsen
 • Systembolaget
 • Domstolsverket
 • Försvarets Materielverk
 • Försäkringskassan
 • Lantmäteriet
 • Polismyndigheten
 • PRV
 • Riksarkivet
 • Riksåklagaren
 • Skatteverket
 • Statens Pensionsverk