Månadsarkiv: juni 2022

I John Kotters senaste bok Change kommer han till två slutledningar utifrån ny förändringsforskning och beskriver upplägg för att hantera olika typer av förändringsinitiativ, från digital transformation till sammanslagningar och agil metodik.