Månadsarkiv: juni 2021

Vad gör att vi känner tillit? Kelly Odell lyfter fram tre faktorer utifrån svar från hundratals verksamhetsutvecklare, förändringsledare, chefer och medarbetare i offentlig sektor. Han ger dessutom en bakgrund till tillitsbaserad styrning, new public management och hur vi går bortom värdeordet tillit till att faktiskt skapa en ny kultur.