Årsarkiv: 2020

Eva Norrman Brandt publicerade 2019 studien ”Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap: en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet.” Efter ett 2020 som präglats av förändring för oss alla är hon nu aktuell med en bok inom ämnet. Här kan du ta del av en exklusiv föreläsning med begreppsdefinitioner, frågeställningar och strategier för en lyckad förändringsresa.