Årsarkiv: 2019

Ledarskap är ett medel för att hjälpa andra att nå bättre prestationer. Syftet med att utveckla sitt eget ledarskap är därför inte personlig utveckling, utan att skapa affärsnytta genom ökat engagemang, välmående och prestationer. Lead Forward är en metod för att effektivisera ledarskapsutbildning. Att sätta fokus på de ledaraktiviteter som ger bäst nytta i verksamheten.