Årsarkiv: 2018

Hur kan vi göra mål roligare och se till att de faktiskt blir till mer än fina ord? Här har du tips på olika sätta att skriva ner mål, synliggöra dem och sätta press på dig själv för att komma vidare och faktiskt göra.