Månadsarkiv: november 2015

Kirkpatrick-modellen är världens mest spridda modell för att utvärdera lärande och effekten av utbildning. Modellen är ett bra stöd vid uppdragsdesign såväl som i framtagande av business case för utbildning. Här kan du lära dig mer om modellen och ladda ned ett metoddokument om utbildning och mätbarhet.