Våra utbildningar inom Agila metoder

Våra utbildningar i agila metoder

Våra utbildningar omfattar det Agila arbetssättet såväl som det du behöver kunna i de olika roller som ingår.
Då detta ökar transparensen i verksamheten blottläggs ofta organisatoriska problem. Under utbildningarna arbetar vi därför också med det som är viktigt att tänka på när vi ska implementera ett agilt arbetssätt för att skapa samverkan mellan kund, värde och leverans:

  • Att vi anpassar lednings-/styrningsfunktioner så att kund, värde och leverans prioriteras på rätt sätt.
  • Att vi tar hänsyn till vår omvärld, vågar se verkligheten för vad den är och anpassar oss om så krävs.
  • Att vi inte gräver ned oss i metoder och verktyg utan förhåller oss till verksamheten utifrån de agila principerna, våra värderingar och det som skapar värde för kund.
  • Att få till en samverkan mellan IT och Verksamhet. Att vi tar till vara på det agila även i affären för ökad innovationskraft och kundorientering. Anpassningar av IT möjliggör för verksamheten att bli mer konkurrenskraftig genom att snabbt kunna genomföra förändringar och vara lättrörlig utifrån kundbehov – Agil helt enkelt.
  • Genomgång av gamla strukturer, i vissa fall hämmar gamla organisationsmodeller möjligheterna till samarbete mellan flera olika funktioner i verksamheten. Då blir kundvärdet lidande. Vi måste öppna ögonen och inse att gamla strukturer inte är givna förutsättningar utan saker som vi kan ändra på för att kunna arbeta med effektivt. En viktig del i detta är att sätta en tydlig vision, målbild, för hur vi vill kunna arbeta och på vilket sätt detta ska öka lönsamheten. Då kan vi sätta gamla ineffektiva arbetssätt och styrmodellen under luppen och ge människor bättre förutsättningar för att uträtta sitt jobb.

Som avslut – Det agila manifestet

  • Individer och interaktioner går före processer och verktyg.
  • Fungerande programvara går före omfattande dokumentation.
  • Kundsamarbete går före kontraktsförhandling.
  • Anpassning till förändring går före att följa ursprungsplanen.