Astrakans lärare

Då de flesta av våra kursdeltagare redan har lång yrkeserfarenhet ställs höga krav på våra lärare som är erfarna specialister inom sina områden. Alla är engagerade och brinner för sitt ämne. De kommer in från verkligheten och undervisar i vad de normalt arbetar med som konsulter. Så ser vi till att den kunskap deltagarna får med sig är relevant, praktiskt användbar och direkt värdeskapande.

Rekrytering av lärare

Är du intresserad av att bli lärare hos Astrakan? Här kan du läsa om vilka krav vi  ställer på våra lärare och inom vilka områden vi söker lärarkandidater: läs mer >>

Lärargalleri

Här presenterar vi vår lärarkår och på vilka kurser du har möjlighet att träffa dem. Klicka på bilderna för att läsa om respektive lärare.

 • Andreas Hägglund
  Andreas Hägglund ›

  Andreas erfarenhet omfattar hela systemutvecklingskedjan från verksamhetsanalys, projektledning och processansvar till utveckling och test.

  Med en ekonomie magister med organisationsteori och beteendevetenskap i botten, kompletterat på Lärarhögskolan och med över 10 års erfarenhet som konsult i olika roller diskuterar Andreas gärna systemutveckling ur många olika perspektiv.

  Andreas har varit en uppskattad lärare på Astrakan sedan 2004 och arbetar sedan 2005 på Systemvaruhuset.

 • AnnaLena Lundin Nyysti
  AnnaLena Lundin Nyysti ›

  AnnaLena har bred erfarenhet som lärare, utbildningsansvarig, projektledare, chef och ledarutvecklare både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Hon är utbildad lärare, certifierad coach, diplomerad organisationskonsult i psykosyntes samt certifierad handledare i Utvecklande ledarskap.
  Hennes ledstjärna är att med engagemang och inspiration bidra till människors och organisationers utveckling genom ledarskapsutbildningar, coachning och teamutveckling.

  AnnaLena träffar du på kursen Ledarskap Nivå 3 - Utvecklande Ledarskap (UL)

 • Camilla Åkesson
  Camilla Åkesson ›

  Camilla jobbar i huvudsak som projekt- och programledare sedan ca 25 år tillbaka. Hon har även uppdrag som beställarstöd/coach till chefer och projektledare. Camilla är IPMA-B-certifierad och assessor (certifierar inom IPMA) hos Svenskt Projektforum.

  Hon anlitas ofta för att ta över havererade projekt eller till större projekt/program. Branscher och storlek på företag har varierat under åren; räddningstjänst, kommunikation, logistik, fastighet, försäkring, bank mm.

  Av såväl kunder som utvärderingarna från kursdeltagare omnämnas Camilla ofta som kompetent, engagerad, inspirerande, glädjespridare och mycket bra ledare.

  Camilla driver sedan 2004 eget konsultföretag och är sammansluten till partnerbolaget, Palmate AB. Du kan läsa mer om Camilla på linkedIn.

 • Carina Franzén
  Carina Franzén ›

  Carina har en  lång och bred erfarenhet i roller som IT- och kvalitetschef, global förbättringsledare och senior managementkonsult. Arbetsuppgifterna har varit av både strategisk och operativ karaktär, inom områden som ”Operational Excellence”, Lean, Six Sigma, kvalitet, verksamhetsutveckling, projektledning, förändringsledning, portföljstyrning, utbildning och coachning.

  Carina är certifierad Lean Sigma Black Belt och har med stor framgång infört Lean i större organisationer. Där har en viktig framgångsfaktor för de lyckade resultaten varit att utbilda verksamheten i Lean.

  Du träffar Carina på kursen A1606 Lean i praktiken - hållbar förbättring med Lean och Astrakan

 • Carl-Johan Wägner
  Carl-Johan Wägner ›

  Carl-Johan träffar du på kurserna Personlig effektivitet - professionellt och privat och Effektivare kommunikation och samarbete

  Carl-Johan har en mångårig erfarenhet av att arbeta med utveckling av verksamheter och dess personal där nyckeln till framgången har varit att få kommunikationen mellan männsiskor att fungera. Han har erfarenhet från bla IT-branchen, forskning och utveckling inom fastighetsautomatik, Telekombranchen samt som trafikledare på SL.

  Carl-Johan arbetar inom sitt eget bolag Exergia samt Ekerö Utbildning AB. Hos Astrakan har han undervisat sedan 2008.

 • Christer Lindh
  Christer Lindh ›

  Christer är en erfaren arkitekt med över 20 års erfarenhet av IT-branschen. Han började sin bana som programmerare och har de senaste 15 åren främst arbetat som verksamhets- och IT-arkitekt och modelleringsledare. Han har lång erfarenhet av begrepps- och informationsmodellering, processmodellering och systemutveckling. Han har arbetat med grafisk modellering och olika modelleringsverktyg sedan början av 90-talet.

  Christer är certifierad inom bl.a. UML, RUP, BPM, ArchiMate och TOGAF. I grunden har han en Master i teoretisk fysik, men har också högskolestudier inom lingvistik, filosofi och pedagogik bakom sig.
  Christer arbetar till vardags som konsult och delägare på Cosaq AB.

  Christer träffar du på kursen Systemutveckling med Enterprise Architect

 • Christer Nellborn
  Christer Nellborn ›

  Christer Nellborn träffar du på kurserna

  Christer har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, IT-kravställning och förändringsledning i roller som konsult, lärare och forskare sedan 1988. Från sina många uppdrag åt såväl näringsliv som offentlig förvaltning har Christer en enorm erfarenhetsbank att ösa ur. Hos Astrakan är han en mycket uppskattad lärare sedan 1996. För tillfället jobbar Christer som verksamhetsarkitekt på Arbetsförmedlingen.

 • Ebba Henning Planck
  Ebba Henning Planck ›

  Ebba har arbetat som konsult och projektledare sedan 1995. Projekten har varierat i storlek och bedrivits i ett flertal olika branscher och inriktningar inom framförallt affärs- och organisationsutveckling och processförbättringar. Ebba är certifierad Senior Projektledare enligt IPMA nivå B. Hon är dessutom assessor på Svenskt Projektforum, vilket innebär att hon bedömer kandidater som vill certifiera sig inom IPMA.

  Ebba träffar du på kurserna Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering och Praktisk projektledning

  Under åren har Ebba också varit linjechef och i den rollen verksam som mottagarrepresentant, styrgruppsmedlem och beställare. Ebba har därmed bred och skiftande erfarenhet från olika sidor av projektledning. På så sätt kan hon snabbt sätta sig in i kursdeltagarnas frågor och ge dem verklighetsnära exempel som är lätta att knyta an till.
  Sedan 2010 driver Ebba sitt eget konsultbolag SANUX inom projektledning.

 • Eva Strickert
  Eva Strickert ›

  Eva Strickert träffar du på Astrakans kurs Kravhantering.

  Eva har arbetat i IT-branschen sedan 1969 och har omfattande erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete från bank, försäkring, industri och myndigheter. Hon är också certifierad Senior Projektledare enligt CapGemini.

  Idag arbetar Eva som mentor till utvecklingsprojekt med Agila metoder. Hon har lång erfarenhet av ledarskap som chef och agerar även mentor till nyblivna chefer och ledare. Parallellt har Eva undervisat sedan 1995. Hos Astrakan är hon lärare sedan 2007.

 • Gunilla Orrebrink
  Gunilla Orrebrink ›

  Gunilla Orrebtink har ett stort intresse för frågor kring kommunikation och drivs av en önskan att få se människor och organisationer utvecklas på ett sunt och varaktigt sätt och nå fantastiska resultat.

  Gunilla har arbetat med marknadsföring och försäljning, kliniska prövningar, IT, information och verksamhetsutveckling, som projektledare, utbildare och konsult. Numera driver Gunilla det egna konsultföretaget Primo konsult och varvar facilitering, coachning och utbildningar inom sina områden. Tillsammans med en kollega har hon skrivit boken ”Mötesbok för ledare – ta ledarskapet över dina möten”.

  Gunilla har en fil mag i naturvetenskapliga ämnen, en ämneslärarexamen och är forskarutbildad.

  Du träffar Gunilla på vår kurs Mötesledning - facilitering av effektiva möten

 • Gustaf Ericsson
  Gustaf Ericsson ›

  Gustaf Ericsson träffar du på följande kurser: 

  Gustaf har under flera decennier arbetat på Alfa Laval i olika chefs- och specialistfunktioner i Sverige och utomlands. Såväl med affärs- och verksamhetsutveckling som med IT.

  Sedan 2002 har Gustaf  undervisat för Astrakan paralllellt med övriga uppdrag. Sedan några år arbetar Gustaf för konsultbolaget Improvact AB, inriktat mot affärs- och verksamhetsutveckling samt hur IT kopplas till verksamheten.

 • Hillevi Cederberg
  Hillevi Cederberg ›

  Hillevi träffar du på kurserna
  Ledarskap nivå 2 - Kommunikation för ledare
  Personlig effektivitet - professionellt och privat
  Effektivare kommunikation och samarbete

  Hillevi har sin första examen från lärarhögskolan. Hon har jobbat både som lärare och studierektor. 1995 gav hon sig ut i "konsultsvängen" där hon arbetat både som konsult, lärare och företagsledare. Hillevi har undervisat för Astrakan sedan 2001. Hon är mycket uppskattad för sin erfarenhet, pedagogiska skicklighet och sitt breda kunnande inom ledarskap och kommunikation.

 • Jarl Höglund
  Jarl Höglund ›

  Jarl Höglund träffar du på följande kurser
  Högre kurs i modelleringsledning - Med Astrakanmetoden
  Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

  Jarl är också examinator för  
  Certifiering i verksamhetsanalys och arkitektur med Astrakanmetoden

  Jarl är en av de som för över 20 år sedan skapade centrala delar i det som idag kallas Astrakanmetoden och som Jarl tillämpat sedan dess i roller som affärs- och förändringskonsult samt mentor. Jarls specialitet då det gäller utbildning är företagsanpassade kurser där övningarna görs i kundens skarpa projekt.

  Sedan 2006 är Jarl en mycket uppskattad lärare hos Astrakan och jobbar till vardags som managementkonsult på ALLMENTOR AB.

 • Jeanette Hultin Juliusson
  Jeanette Hultin Juliusson ›

  Jeanette har drygt 15 års erfarenhet som konsult inom IT och management. Hon drivs av sitt intresse för människor och förbättringsarbete - att få fram potentialen hos individer, grupper och verksamheter och för att nå resultat.

  Yrkesmässigt är Jeanette uppväxt hos Hennes & Mauritz, där hon arbetade som inköpare och där intresset för förbättringsarbete på allvar tog fart. Hennes grundutbildningar är som markandsekonom och systemvetare med inriktning på beslutsstödssystem. Jeanette har erfarenhet från uppdrag som Lean-införanden, verksamhetsutveckling, förändringledning, projektledning, kravställning, spelutveckling, utbildning och föreläsningar.

  Du träffar Jeanette på kursen A1606 Lean i praktiken - hållbar förbättring med Lean och Astrakan.

 • Johan Natt och Dag
  Johan Natt och Dag ›

  Johan Natt och Dag är en av våra lärare på Kravhantering och Att leda agila projekt

  Johan har arbetat med verksamhets- och kravanalys i över 15 år och brinner för att människor ska lyckas bättre med att ta fram lösningar som ger verklig nytta. I roller som konsult, lärare och forskare har Johan fått en djup kunskap och praktiskt erfarenhet av systemutveckling och upphandling som han gärna delar med sig av.

  Johan började som lärare på Astrakan 2013 och är certifierad Scrum Master samt enligt IREB CPRE. När han inte undervisar på Astrakan arbetar han som konsult i det egna bolaget Aperigi AB. Du kan läsa om Johans tankar kring kravhantering på http://kravexperten.se

 • Johan Wretö
  Johan Wretö ›

  Johan Wretö är en av våra lärare på Systemutveckling med Enterprise Architect och Verksamhetsmodellering med Astrakanmetoden och Enterprise Architect

  Johan har över 20 års erfarenhet som IT- och verksamhetsarkitiekt, lärare, kursförfattare, VD mm. Idag arbetar han huvudsakligen med att översätta affärsprocesser till informationsflöden och IT-krav, även kallat "Business IT Alignment".

  Hos Astrakan har Johan undervisat sedan 2007 och även varit utvecklingschef. Idag jobbar han som senior konsult hos Ferrologic Enterprise Design.

 • Jonas Venström
  Jonas Venström ›

  Jonas Venström är lärare inom projektledning på kurserna Praktisk projektledning och Astrakans Projektledarprogrammet mot IPMA-certifiering.
  Jonas har mångårig erfarenhet av projektledning med projekt inom t.ex.  logistik, webb och finans. Projekten har varit av varierande storlek och karaktär men ofta med kommunikativa utmaningar och processutvecklingsinslag. Utöver projektledning har Jonas erfarenhet av linjechefskap och även mer coachande roller.
  Jonas driver eget företag inom projektledning och managementkonsulting och är certifierad enligt IPMA B.

 • Karin Garcia
  Karin Garcia ›

  Karin Garcia är en av våra lärare på Verksamhetsanalys med modellering - baskurs i Astrakanmetoden

  Karin är en vass analytiker med lång erfarenhet av försvarssektorn. Hon utmärker sig för sitt strukturerade synsätt och holistiska perspektiv, tillsammans med förmåga att se och passa in detaljerna i helheten. Karins långa erfarenhet spänner över det allra mesta inom verksamhetsarkitektur, ramverk, modelleringsledning och mycket mycket mer som inte ryms i denna korta presentation.

  Parallellt med sina övriga uppdrag har Karin varit en mycket uppskattad lärare hos Astrakan sedan 2002.

 • Kelly Odell
  Kelly Odell ›

  Kelly träffar du på följande kurser
  För erfarna chefer och ledare: Mänskligt ledarskap
  Effektiv förändringsledning,
  Förändringsledning - fördjupande workshop
  Förhandlingar - få som du vill och gör motparten lycklig!
  Strategisk försäljning i praktiken

  Och seminarier
  Astrakanmetoden; Förändringsledning & Verksamhetsutveckling
  Vinna/Vinna - en förutsättning för framgång

  Kelly har haft en rad toppbefattningar på stora börsnoterade bolag och delar generöst med sig av sina många erfarenheter därifrån. Kelly har undervisat åt Astrakan sedan år 2002, parallellt med sina andra jobb.

  Du kan läsa mer om Kellys bakgrund här ...
  Och om Kellys tankar kring ledarskap på hans blog ...

 • Klas Jähnke
  Klas Jähnke ›

  Klas träffar du på följande kurser
  Praktisk projektledning
  Praktisk projektledning - fördjupning
  Astrakans projektledarprogram - mot IPMA-certifiering
  Effektiv projektmedlem
  Projektbeställare och effektivt styrgruppsarbete

  Klas har arbetat som chef och ledare i drygt 20 år och med projektledning i 15 år, varav 10 år som konsult. Utöver rena projekteldningsuppdrag har han hjälpt många organisationer att bli bättre på projekt genom att utbilda och coacha projektledare, beställare, styrgrupper etc. samt med att införa projektmodeller och metoder.

  Klas har varit lärare för Astrakan sedan 2004 och är certifierad enligt IPMA C. När han inte undervisar för Astrakan jobbar han som konsult hos Curago AB.

 • Lennart Månsson
  Lennart Månsson ›

  Lennart Månsson är vår lärare på Javakurserna; Programmera i Java, Avancerad JavaJava Enterprise Edition och Objektorientering. Vi har även ett antal Javakurser som vi genomför på förfrågan som Lennart håller. Du hittar alla kurser i kursväljaren.

  Lennart har arbetat som kursutvecklare, lärare och konsult inom området objektorienterad systemutveckling sedan 1986. Han har hållit kurser i
  flera av de stora objektorienterade programspråken, från 1996 med fokus på Java. Sedan 2001 jobbar Lennart i det egna bolaget Bohel.

 • Lotta Fogel
  Lotta Fogel ›

  Lotta Fogel möter du på Astrakans kurser inom ledarskap och kommunikation.

  Lotta är examinerad lärare, beteendevetare, licensierad relationspedagog och certifierad coach enligt ICF och NLP. Dessutom är hon utbildad i UGL och certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) på Försvarshögskolan.

  Lotta har lång och bred yrkeserfarenhet från såväl näringsliv som offentlig förvaltning och har arbetat som: projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, coach, verksamhetsutvecklare, kurator, teamutvecklare, grundskolelärare, processledare, konsult och egen företagare.

  Som ledare, lärare, coach och konsult har Lotta hela sitt yrkesliv verkat för att skapa förutsättningar för individer, grupper och verksamheter att utvecklas. Genom de över tusen kursdeltagare och hundratals coachklienter hon mött och lotsat har hennes kunskaper om människors inre och yttre processer och behov fördjupats och skapat en bred repertoar av verktyg och metoder för utbildning och för coaching av såväl individer som grupper.

 • Lotta Hugner
  Lotta Hugner ›

  Lotta Hugner är en av våra lärare på Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

  Lotta har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, IT-kravställning och förändringsledning, både i rollen som anställd och som konsult, sedan 1989. Drivkraften för Lotta är att få verksamheten att jobba mot samma mål och ha en samsyn på processerna, gärna under ledarskapsparollen Management by making sense.

  Lotta är lärare hos Astrakan sedan 2006, och jobbar till vardags som verksamhetsutvecklare och förändringsledare i egen konsultverksamhet Tillberg & Partners.

 • Magnus Jandinger
  Magnus Jandinger ›

  Magnus har ett brinnande intresse för strategisk verksamhetsutveckling och drivs av att hjälpa organisationer lösa problem och identifiera förbättringsmöjligheter för att på så sätt öka effektivitet, lönsamhet och kvalitet, samt ta till vara på medarbetarnas intressen och potential.

  Magnus har mångårig bakgrund som forskare, konsult och lärare inom verksamhetsutveckling, verksamhetsdriven informationsförsörjning och "Business-IT Alignment", något han också har skrivit ett stort antal artiklar och bokkapitel om. Numera jobbar Magnus som konsult med att praktiskt hjälpa företag att hantera just de frågor han tidigare forskade om.

  Magnus har en magister- och licentiatexamen i datalogi, en doktorsexamen i informatik och har utöver det också studerat psykologi, sociologi och pedagogik. 

  Du träffar Magnus på vår kurs Verksamhetsmodellering med Astrakanmetoden och Enterprise Architect

 • Magnus Lif
  Magnus Lif ›

  Magnus är vår lärare på kursen Användbarhetsdesign i praktiken

  Med en doktorsexamen i ämnet Människa-datorinteraktion och 15 års erfarenhet som konsult har Magnus både bred teoretisk och praktisk grund vad gäller användbarhet och design med användaren i fokus. Han drivs av att skapa innovativa användarupplevelser och IT-stöd som är bra för både verksamheten/affären och användarna. I sin forskning har Magnus främst fokuserat på metoder för användarcentrerad systemdesign.

  Magnus har varit en uppskattad lärare på Astrakan sedan 2005 och arbetar tillvardags som konceptutvecklare och användbarhetsdesigner på EVRY AB.

 • Mari Axell
  Mari Axell ›

  Mari Axell är IPMA-B certifierad Senior Projektledare sedan 2005. Hon har lång och bred erfarenhet från olika roller hos Ericsson, TeliaSonera och Network Services.  Mari jobbar på Siemens Fastighets Automation som Senior Projektledare.
  Hon har varit huvudprojektledare på flertalet av TeliaSonera Mobility´s strategiska nät projekt och förstår värdet av att kunna navigera i komplexa projektmiljöer.

  Hemligheten till hennes lyckade projekt är sammansvetsade projektteam med tydliga roller och en fungerande kommunikation.

 • Maria Eliasson
  Maria Eliasson ›

  Maria är en av våra lärare och författare på Mötesledning - facilitering av effektiva möten samt Fördjupningskurs i Facilitering

  Maria tror starkt på delaktighet och engagemang som nyckeln till framgångsrika förändringar i alla typer av organisationer. Med detta har hon jobbat i olika roller såsom Human Resources och affärs-och verksamhetsutveckling.

  Sen några år driver Maria Facilitatorhuset och jobbar som certifierad facilitator med förbättring av möteskultur, mötesledning och utbildning inom området.

 • Maria Sundström
  Maria Sundström ›

  Maria har arbetat som konsult och projektledare sedan slutet på 1990-talet. Erfarenheterna sträcker sig över många olika branscher och såväl leverantörs- som beställarrollen. Förutom civilingenjörsexamen i industriell ekonomi har Maria också certifierat sig som NLP trainer och diplomerad ICF coach. Marias drivkraft är att ”lära in” istället för att ”lära ut” och hon lägger stort fokus på pedagogiken under sina kurser.  

  Maria är certifierad enligt IPMA C och när hon inte är lärare på Astrakan arbetar hon i det egna företaget Minspiro samt för Projektkliniken.

  Maria träffar du på våra kurser Praktisk projektledningProjektledarskap och Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering.

 • Marianne Janning
  Marianne Janning ›

  Marianne Janning träffar du på vår kurs Begreppsanalys med modellering

  Marianne har arbetat med verksamhetsanalys i rollen som forskare, konsult och mentor sedan 1989 och är sedan 1996 anställd på EVRY AB i Stockholm. Hon använder Astrakanmetodens sätt att med stöd av grafiska modeller få en grupp att förstå och att förändra sin verksamhet. Hon brinner särskilt för att förmedla behovet av gemensamma begrepp inom en verksamhet och kraften i att definiera dem med hjälp av Astrakanmetoden.

  Marianne har undervisat och utarbetat kurser på Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan under många år och på Astrakan sedan 1996.

 • Marie Frändegård
  Marie Frändegård ›

  Marie har arbetat som projektledare och konsult sedan slutet på 1990-talet. Erfarenheterna sträcker sig över flera olika branscher, mestadels inom IT i stora globala projekt med mycket utmaningar. Marie är Systemvetare i botten och en mycket erfaren projektledare med stort intresse för att skapa framgångsrika projekt. Hennes drivkrafter, som lärare, är att dela med sig av sina projektledarerfarenheter samt skapa intresse för hur man kan bli en riktigt bra projektledare.

  Marie är certifierad enligt IPMA B och när hon inte är lärare på Astrakan arbetar hon som konsult hos EVRY Consulting AB i Göteborg.

  Marie träffar du i Göteborg på kursen Praktisk projektledning.

 • Martin Hidefjäll
  Martin Hidefjäll ›

  Martin Hidefjäll är en erfaren konsult och företagsledare som arbetat med process- och informationsmodellering ur ett IT-perspektiv i drygt 20 år.

  Martins främsta styrka är förmågan att anpassa arbetssätt till kundens behov och därmed leverera snabba resultat till rätt kvalitet. Martin har under åren erhållit en mycket omfattande praktisk erfarenhet av olika kundsituationer – vilket gör honom till en uppskattad konsult, mentor, modelleringsledare och lärare.

  Martin är grundare och VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.

  Hos Astrakan träffar du Martin på kursen Informationsmodellering med Astrakanmetoden

 • Mattias Ejbe
  Mattias Ejbe ›

  Mattias arbetar som projektledare eller som inhyrd chef i företag under förändring. Han har bakgrund som civilingenjör med erfarenhet från bl.a. bygg-, IT-utvecklings-, processutvecklings-, affärssystems- och förändringsprojekt i internationell miljö. Mattias är IPMA B-certifierad projektledare.

  Han drivs av sitt intresse för människor, bygga team och ständiga förbättringar. Arbetet drivs med fördel med Lean som filosofi snarare än som verktygslåda. I utvärderingarna nämns ofta ord som" hög energi", "positiv" och "drivande".

  Du träffar just nu Mattias på kursen Praktisk projektledning och Astrakans projektledarprogram mot IPMA-certifiering.

 • Mattias Tronje
  Mattias Tronje ›

  Mattias har arbetat som konsult och anställd i ledande befattningar under 15 år i rollerna som chef, projektledare och verksamhetsutvecklare.

  Resultat och tron på människans kapacitet, längtan att ta ansvar och vilja att skapa nytta driver Mattias. Att se organisationer och människor växa hand i hand gör honom lycklig.

  Genom gedigen erfarenhet av formella och lättrörliga arbetssätt har Mattias utvecklat en stark förståelse för komplexiteten och dynamiken i utförandet och ledningen inom systemutveckling, där kombinationen av marknad, teknik och processarbete möts.

  Mattias har en stark tro på värderingar och principer inom Agile och Lean för och att värdeskapande sker genom förädlingsflöde och styrkan i samspelet mellan människor.

  Mattias träffar du på kursen Att leda agila projekt

 • Mikael Larsson
  Mikael Larsson ›

  Mikael är en av våra lärare på Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

  Mikael har arbetat med verksamhetsutveckling och förändringsledning i olika roller, både som anställd i större företag och som konsult, sedan 1996. Hans primära drivkraft är att genom ett strukturerat arbetssätt genomlysa verksamheter i samtliga väsentliga dimensioner för att kunna effektivisera och bygga strukturer som skapar rätt kundnytta.

  Mikael är en mycket uppskattad lärare hos Astrakan sedan 2005 och arbetar idag med strategisk kundutveckling inom EVRY AB.

 • Monica Jaxelius
  Monica Jaxelius ›

  Monica Jaxelius träffar du i Göteborg på kursen Personlig effektivitet - professionellt och privat 

  Monica är marknadsekonomen som bytte spår och har sedan 1995 tränat individer och grupper inom kommunikation, personlig effektivitet och pedagogik.

  Hennes inspirerande och coachande förhållningssätt bidrar till att människor oavsett befattning kan ta sitt personliga ledarskap och sina resultat till nya nivåer!

 • Patrik Rydbeck
  Patrik Rydbeck ›

  Patrik Rydbeck träffar du oftast i Göteborg på kurserna Praktisk verksamhetsanalys - baskurs i Astrakanmetoden och Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

  Patrik har arbetat med verksamhetsanalys och processutveckling i rollen som konsult sedan 1995. Astrakanmetoden är hans naturliga arbetsredskap för att få verksamheter att utvecklas. Patrik brinner särskilt för praktisk nytta, hur du som elev snabbt kan komma igång och använda metoden. Du kan räkna med både bra och dåliga exempel från verkliga livet.

   Patrik är certifierad i Astrakanmetoden och arbetar för EVRY AB i Göteborg.

 • Per Berglund
  Per Berglund ›

  Per fastnade för lean-filosofin då han läste Industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik i Linköping. Efter att ha skrivit ett examensarbete som behandlade de kulturella aspekterna av införandet av Lean i två svenska företag valde han att gå till källan genom att börja arbeta på kvalitetsdivisionen hos Toyota Motor Europe i Bryssel. Efter ett par år utomlands flyttade han åter tillbaka till Sverige och har sedan dess arbetat som konsult med att hjälpa kunder att införa Lean i sina organisationer.

  Du träffar Per på kursen Lean i praktiken - hållbar förbättring med Lean och Astrakan

 • Per Larsson
  Per Larsson ›

  Per är lärare på våra kurser inom ITIL som genomförs på förfrågan.

  Sedan 1999 har Per har arbetat med verksamhets-utveckling, projekt- och förändringsledning, i roller som konsult, lärare och chef och har drivit ett flertal projekt både nationellt och internationellt.

  Sedan 2005 arbetar Per med inriktning på förändringsarbete enligt ITIL, till exempel framtagande och införande av gemensamma arbetssätt vid drift och utvecklingsavdelningar inom privat och offentlig sektor, de senaste åren i sitt eget bolag Beatedal Consulting.

 • Per Westerlund
  Per Westerlund ›

  Per Westerlund är lärare på kurs Kommunicera med UML i agila projekt

  Per inledde sin karriär som systemutvecklare 1987, men arbetar sedan många år i roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, metodansvarig, CM, testledare, kravanalytiker, utredare och lärare.

  Idag arbetar Per på Systemvaruhuset AB och har varit en uppskattad lärare hos Astrakan sedan 2006

 • Per-Arne Lövgren
  Per-Arne Lövgren ›

  Per-Arne träffar du på våra kurser KravhanteringSystemutveckling med Enterprise Architect, Krav och test med Enterprise Architect samt Verksamhetsmodellering med Enterprise Architect

  Per-Arne konsultar som projektledare, verksamhets- & systemanalytiker, arkitekt, lärare och mentor. Har varit anlitad som lärare hos Astrakan sen 2004 och har över 20 års erfarenhet av IT-branchen. Lång erfarenhet av verksamhetsmodellering, kravhantering, informationsarkitektur och modellbaserad utveckling. Infört RUP i ett flertal organisationer både på projekt- och företagsnivå. Under senare år agerat coach i agila metoder för olika projekt.

  Per-Arne driver sen 2008 Mindedge AB tillsammans med en kollega.

 • Peter Junermark
  Peter Junermark ›

  Peter träffar du på kurserna Informationsmodellering med Astrakanmetoden och Kravhantering

  Peter har erfarenhet, såväl som anställd, konsult, lärare och kursutvecklare från verksamhetsanalys, kravhantering, analys och design av objektorienterade system, samt utveckling. Med en bakgrund som metodspecialist och en pragmatisk syn på systemutveckling har Peter mycket att dela med sig av både i klassrummet och i fikapausen.

  Hos Astrakan har han varit en uppskattad lärare sedan 2000. Peter jobbar som konsult i det egna bolaget Junermark Didaktik & Design.

 • Pia Villför Larsson
  Pia Villför Larsson ›

  Pia är en av våra lärare författare till våra kurser Mötesledning - facilitering av effektiva möten - workshopledning och Fördjupningskurs i Facilitering

  Pia är certifierad facilitator enligt IAF (International Association of Facilitators) och  har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, IT-arkitektur, förändringsledning  och projektledning.

  Pia driver sitt eget företag Facilitatorhuset och erbjuder utveckling av möteskultur och facilitering av möten. Hon håller även våra kurser i just facilitering här på Astrakan sedan 2004.

 • Richard Wenell
  Richard Wenell ›

  Richard Wenell är vår lärare på BPMN - grundkurs

  Richard har jobbat som lösningsarkitekt och projektledare sedan mitten på 90-talet. Det har han kompletterat med linjebefattningar som t.ex. leveranschef och produktägare i Sverige såväl som internationellt. Processtyrning, ärendehantering och systemintegration har varit ledord i de uppdrag han har engagerats.
   
  Sedan flera år jobbar Richard som konsult på HiQ.

 • Søren Ravnskov
  Søren Ravnskov ›

  Søren är en uppskattad föreläsare som du träffar på våra seminarier

  Sedan 1986 har Søren varvat roller som forskare, systemutvecklare, projektledare, verksamhetsutvecklare, säljare, egenföretagare, konsultchef, lärare, debattör, lunchguide, akrobat och VD. Hos Astrakan har han varit lärare sedan 1996, VD 1999 till 2012, numera arbetande styrelseordförande.

 • Thomas Fihlman
  Thomas Fihlman ›

  Thomas träffar du på vår kurs Praktisk projektledning. Mestadels i Göteborg.

  Thomas har arbetat med systemutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling i roller som konsult, lärare och linjechef sedan 1981. Thomas arbetar dessutom som assessor för IPMA och har en enorm mängd uppdrag och projekt att hämta erfarenhet och inspiration från. Sedan några år driver Thomas ett eget konsultbolag, Thomas Fihlman Consulting.

  Läs mer om Thomas tankar kring hur man lyckas med att skapa tydliga projektmål

 • Tina Ahlström
  Tina Ahlström ›

  Tina har arbetat som global projektledare i över 20 år. Projekten har varit stora, komplexa och geografiskt utspridda. Tinas omfattande erfarenheter har varit ett fundament i arbetet vid implementation av globala projektstyrningsmodeller och inte minst i utvecklingen av egna projektledningskurser.  I rollen som projektledare har uppdragen inkluderat projektgranskningar av globala program, bygga upp projektkontor och standardisera projektuppföljningen.

  Vid sidan av projektledning är Tina även en senior verksamhetsutvecklare och certifierad ledarskapscoach.

  Tina arbetar i sitt eget företag EQM AB när hon inte är lärare på Astrakan.

  Du träffar Tina på kursen Praktisk projektledning 

 • Tomas Gustavsson
  Tomas Gustavsson ›

  Tomas har över 15 års erfarenhet som konsult inom projektledning, IT och ledarskap. Han hjälper ofta verksamheter som arbetar med eller vill införa agila (lättrörliga) metoder. Tomas har skrivit boken ”Agile – konsten att slutföra projekt” som 2008 blev utsedd av Svenskt Projektforum till Årets projektledarbok.

  Du träffar Tomas på våra kurser Praktisk projektledning och Att leda agila projekt.