Affärsutveckling - Från strategi till verklighet

Affärsutveckling - Från strategi till verklighet

Kursnummer: A6301

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 350 kronor (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Ämnesområdet affärsutveckling är stort. Därför gå vi snabbt igenom kedjan för att gå från vision till verklighet. Därefter djupdyker vi i kritiska moment. 

Du får lära dig...

 • Analysera er position, värdet som erbjuds mot kund och konkurrensfördelar. 
 • Ta fram en affärsstrategi och lära dig hur du använder den i relation till andra strategier.
 • Ta fram beskrivningar för att kunna styra verksamhetens beteende.
 • Hur en förändringsprocess ser ut och vad som krävs för att etablera en förändring i verksamheten.
 • Beskriva affärsmodeller med hjälp av Business Model Canvas.

Affärsutveckling

Utbildningen hjälper dig att analysera era förutsättningar för affärsutveckling. Att hitta rätt affär, forma affärsmodellen och gå hela vägen till resultat.

Business model canvas – ett verktyg för att förnya affärsmodeller

Affärsmodellsinnovation är ett otympligt ord. Betydelsen är den här; när vi inte kan utveckla själva tjänsten eller produkten så utvecklar vi sättet som vi producerar eller säljer den på. Alltså, att effektivisera själva affären och förbättra lönsamheten. På marknader med hård konkurrens är det här extra viktigt.
För att åstadkomma detta använder vi verktyget Business Model Canvas under utbildningen. Det hjälper oss att snabbt överblicka verksamheten; erbjudandet, infrastrukturen, kunder och transaktioner.
– Detta verktyg kan med fördel användas även för att ta fram en ny affärsmodell.

Andra verktyg för affärsutveckling du får lära dig att använda

Analysera interna och externa förutsättningar med SWOT/TOWS
Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl
Nyttovärdering med hjälp av PENG-metoden
Nyckeltal (Key Performance Indicators)
Prognostisering
Scenarioanalys
Efterfrågansperspektiv: Buyer Utility Map

Vem går vår utbildning i affärsutveckling?

Den här kursen är riktad till dig som vill hitta nya sätt att göra affärer på eller effektivisera er befintliga affärsmodell. 
Du ser nytta med att sammankoppla olika delar av verksamheten och att skapa samspel för att korta tiden det tar att nå ut till marknaden med en ny produkt.

Vanliga titlar bland kursdeltagarna är; HR, Affärsutvecklare, VD, Marknadschef och Verksamhetsutvecklare.

Kursinnehåll

Inledning

 • Från vision till verklighet, hur ser kedjan ut
 • Kursmål

Drivkrafter för förändring

 • Företagsperspektivet
 • Marknadsperspektivet
 • Samhällsperspektivet

Ramar

 • Affärsidé – hur ska en bra affärsidé se ut? Vad har man den till?
 • Vision – vad kännetecknar en bra vision? Vad har man den till?
 • Mål – hur formulerar man tydliga mål

Analysera förutsättningar för förändring

 • Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
 • Scenarioanalys
 • Marknadspotential
 • Förbättringspotential, kostnadsanalys

Positionera värdeerbjudande till kund, konkurrensfördel

 • Karaktärisering och differentiering av kund
 • Positionering och fokusering av värdeerbjudande

Kartlägga nuläge och beskriva önskat nyläge

 • Kunder
 • Erbjudande
 • Affärsmodell
 • Konkurrenter
 • Leverantörer
 • Komplementärer
 • Värdekedja
 • Aktörskedja

Affärsstrategi

 • Vad den bör innehålla
 • Hur man använder
 • Relation till andra strategier, exempelvis marknadsstrategi, kundstrategi med mera

Från affärsmodell och strategi till verklighet

 • Beskriva verksamhetslogiken
 • Ta fram beskrivningar för styrning och verksamhetens beteende

Att införa och genomföra förändring

 • Åtta steg för att skapa verklig förändring
 • Framgångsfaktorer
 • Affärsförvaltning

Verktyg som du lär dig i kursen är bland andra

 • Business Model Canvas
 • SWOT/TOWS
 • Kostnadskalkyl ABC-kalkyl
 • Nyttovärdering (PENG)
 • Key Performance Indicators (KPI)
 • Prognosticering
 • Scenarioanalys
 • The Buyer Utility Map

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2016-01-18 – 2016-01-19 boka
 • 2016-05-02 – 2016-05-03 boka