Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Kursnummer: A6301

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 150 kronor (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Kursmål

Efter kursen Affärsutveckling - från strategi till verklighet kan du...

  • Omsätta affärsvisionen till målformuleringar och på så vis skapa möjligheter för styrning.
  • Sammankoppla de olika delarna av verksamheten för att möjliggöra kravställning, införa och utvärdera verksamhetsstödjande system.
  • Utveckla affären strategiskt; hur vi arbetar med vårt erbjudande, till positionering och konkurrensanalys.
  • Med hjälp av business model canvas kunna skapa en enkel överblick över hela affärsmodellen. Intäkter, kostnader, kunderbjudande, kundrelationer, distributionskanaler, nyckelaktiviteter, resurser och nyckelpartners. 

Affärsutveckling – Från Strategi till verklighet

Företag och organisationer har idag ökade krav att förbättra och anpassa sin verksamhet utan att tappa tempo, kunder eller verksamhetsfokus. Detta kräver en plan och en karta; kunskap att beskriva verksamheten ur alla relevanta perspektiv, på ett sätt som hänger samman och är användbart.

Vår utbildning i Affärsutveckling handlar om att sammankoppla de olika delarna av verksamheten och därmed få samspel i utvecklingsfrågor. För att snabbare kunna nå ut till marknaden med en produkt eller att vi fångar de viktigaste kraven för att utveckla system.

Som främsta utvecklingsredskap använder vi visionen som stöd för att styra mot relevanta affärsmål.
Under utbildningen arbetar vi också med affären; vårt erbjudande, hur vi positionerar oss och analyserar konkurrenter.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

  • arbetar med utveckling av nya eller förändrade affärer och verksamheter
  • är till exempel chef, affärsutvecklare, projektledare eller verksamhetsledare
  • driver eller stödjer utvecklings-och förändringsarbete

Kursinnehåll

Introduktion

Utvecklingsperspektiv
Integrerad affärsutveckling
Vägen från strategi till verklighet
Affärs- och verksamhetsarkitektur

Utformning av strategi

Identifiera och värdera förbättringsmöjligheter
Vision, affärsidé, affärsplan
Förbättringsmål och strategi, strategisynkronisering
(affär, kanal, varumärke, IS/IT etc.)

Utformning av verksamheter

Utformning av verksamhetens mål
Kunder, leverantörer, kanaler, konkurrenter och komplementärer
Verksamhetsmodeller
(roller, kompetenser, organisationer, information, IT. etc)

Utformning av införandeplaner

Nuläge – framtidsläge
Mål, delmål, aktiviteter, taktik
Kommunikation
Användning av nyckeltal
Specifikation av nödvändiga resurser

Införande av verksamheten

Leda förändringsarbete
Fallgropar och hur man undviker dem

Utvärdering och modifikation

Resultat, aktiviteter och verktyg
Mätning av nyckelvariabler
Jämförelse av mätdata med måldata
Avvikelseanalys
Modifikationsplanering

Avslutning

Sammanfattning
Fällor och möjligheter
Hur skapas faktisk kundnytta?
Lästips  

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

  • Stockholm
  • 2015-06-08 – 2015-06-10 boka