Bild Affärs- och verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

Astrakans syn på utbildningsområdet Affärs- och verksamhetsutveckling


Astrakan gör organisationer mer effektiva och lönsamma.

Våra utbildningar inom verksamhetsutveckling hjälper våra kunder att tydliggöra kopplingen mellan det arbete som utförs och organisationens uppdrag. På så sätt kan verksamheter styras mot sitt syfte; det kunderna sätter värde på och själva meningen med att personalen går till jobbet varje dag.

Vår metod för Verksamhetsutveckling - Astrakanmetoden

Vår metod, Astrakanmetoden, är grundad i värderingarna att verksamhetsutveckling ska vara enkelt och inkluderande. Vi vill att du som utvecklar verksamheten lätt ska kunna ta del av den kompetens som finns på olika avdelningar. Vi förespråkar därför workshops som en grundläggande arbetsform. På så vis kan du inhämta behov och krav direkt från källan.
Metoden är utvecklad för att vara användbar för ett mycket brett spektrum av verksamhetsfrågor och syften.  Om du vill lära dig mer kan du ladda ner ett dokument om Astrakanmetoden här.

Utbildningarna inte begränsade till metoden

Våra utbildningar begränsar sig inte till vår egen metod. Vi försöker hålla oss på långt avstånd från den prestige och föga konstruktiva debatt som kan uppstå kring metoder.
Hos oss får du en bredd av verktyg och arbetssätt, exempelvis LEAN, UML eller instrument för ökad affärsinnovation såsom Business Model Canvas.
– Vi lär ut det som vi tycker fungerar bäst. När vi hittar något nytt som vi gillar så implementerar vi det i utbildningarna.

Vem går våra utbildningar inom Verksamhetsutveckling?

Våra kunder är i huvudsak specialister som arbetar med utveckling och förvaltning. Vanliga mål med utbildningen är att kunna effektivisera processer, förbättra affärsmodeller och snabbt kunna initiera förändringar i verksamheten.

Bland yrkestitlarna finns emellertid en väldig bredd beroende på utbildning, från VD, HR och mellanchefer till Kravanalytiker, Verksamhetsutvecklare och Arkivarier.

Hur är det att gå en utbildning hos Astrakan?

Som deltagare bör du vara beredd på intensiva utbildningsdagar där ni får omsätta det vi lär ut i praktiken genom att tillsammans tackla svåra problem. Då studier visar att vi människor lär oss mest genom att lära ut får du också stötta andra grupper i deras arbete under utbildningen.
När ni kör fast så lotsar vår lärare er vidare med säker hand. Då våra kursdeltagare själva ofta har lång yrkeserfarenhet är ett grundkrav att våra lärare är aktiva och framstående inom det område de undervisar.
På så vis försäkrar vi oss om att de kompetenser vi förmedlar till dig är relevanta och att du är redo att ta itu med arbetet när du lämnar klassrummet. 

Områdesansvarig på Astrakan

Pia Andersson
08-545 42 302
pia.andersson@astrakan.se 

 

Produktansvarig lärare:

Christer Nellborn
070-511 36 16 

Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden