Bild Affärs- och verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

Astrakans syn på utbildningsområdet Affärs- och verksamhetsutveckling

Som affärs- och verksamhetsutvecklare måste vi kunna kommunicera så att vi säger och menar samma sak.

Ställd inför komplexa situationer behöver vi skarpa verktyg och sammanhängande perspektiv för att beskriva vad verksamheten gör, varför, vilka resurser som behövs och vilka regler som gäller och inte minst hur människor motiveras av att förstå nyttan av sin egen roll i verksamheten.

Vi ger dig verktygen och lär dig använda dem. Men, ett av våra centrala budskap är att du måste tänka själv. Ett viktigt inslag på våra kurser är därför att utmana din förmåga att resonera och ifrågasätta invanda mönster. Oavsett metod krävs erfarna människor med sunt förnuft. ”A fool with a tool, is still a fool”!

Astrakans styrka inom detta område är att våra kurser baseras på våra arbetssätt som tillämpats framgångsrikt i många år i svenskt näringsliv och förvaltning, bland annat av vår oerhört erfarna lärarkår som arbetar varje dag med att tillämpa det de lär ut. Kontakta oss gärna för referenser!

YouTube: Se smakprov på Astrakanseminariet "Helikoptertur över sambanden mellan verksamhets- och IT-utveckling, Astrakanmetoden"

Varmt välkommen att höra av dig!

Områdesansvarig på Astrakan

Pia Andersson
08-545 42 302
pia.andersson@astrakan.se 

 

Produktansvarig lärare:

Christer Nellborn
070-511 36 16 

Astrakans Diplomprogram Verksamhetsanalys

Programmets mål är att du ska bli en driven verksamhetsanalytiker. Som stöd för det får du med dig ett stort antal verktyg och tekniker för verksamhetsanalys.

Certifieringar

Astrakan tillhandahåller certifieringar inom Modelleringsledning och inom Verksamhetsanalys med Astrakanmetoden